Potočari

Klanjana dženaza za 30 žrtava genocida, među njima su i četiri maloljetnika

Foto: Avaz.ba

Među posmrtnim ostacima žrtava genocida ove godine biće ukopana četiri maloljetnika

U Memorijalnom centru Potočari kalnjana je dženaza za 30 žrtava genocida. Među posmrtnim ostacima žrtava genocida ove godine biće ukopana četiri maloljetnika.

Najmlađa žrtva je dječak Elvir Salčinović koji imao svega 15 godina kada je ubijen.

Ubijen je na području Baljkovice, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika 2001. godine.

Osim njega, ove godine će biti ukopani posmrtni ostaci još tri maloljetnika. Semir Đozić je u trenutku smrti imao 17 godina. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2002. godine iz jedne od mnogobrojnih masovnih grobnica koje su otkrivene u Kamenici kod Zvornika.

Među onima kojima je klanjana dženaza su šesnaestogodišnji dječaci Mustafa Mekanić i Esed Klempić. Mustafini posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Ravnice – Glogova 2001. godine, dok su posmrtni ostaci Eseda pronađeni u masovnoj gorbnici u Kamenici 2001. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Nezir Muminović, koji je u momentu kada je ubijen imao 65 godina. On je u ljeto 1995. godine nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su još 2007. godine na području Kamenice.

U julu 1995. godine su VRS i MUP RS ubio preko osam hiljada Bošnjaka. Međunarodni sud u Hagu je pravosnažno osudio politički i vojni vrh RS-a za ratne zločine i genocid. Za preko hiljadu ubijenih se i danas traga, 28 godina od genocida.

Žrtve genocida koje su ukopane danas:

Esad (Tajib) Džanić
Bekir (Demir) Musić
Sakib (Mehmed) Garaljević
Himzo (Idriz) Mujić
Hasib (Haso) Ibrahimović
Ređo (Huso) Jahić
Rifet (Hajro) Tabaković
Idriz (Ibro) Mehinović
Mujo (Meho) Esmić
Šaban (Šemso) Ibrić
Senid (Ismet) Hodžić
Semir (Edhem) Đozić
Sabid (Abid) Ibrahimović
Mehmed (Mahmut) Gerović
Nisad (Ševko) Selimović
Halil (Mujo) Avdić
Hasan (Omer) Smajlović
Esed (Alija) Klempić
Sabahudin (Bajro) Selimović
Husein (Ibrahim) Zukić
Elvir (Turabija) Salčinović
Džemail (Omer) Alić
Mustafa (Junuz) Mekanić
Ahmedin (Ahmet) Halilović
Zuhdija (Avdija) Lemeš
Hasib (Vejsil) Mujanović
Vejsil (Šećan) Mujanović
Ekber (Šaćir) Riđić
Mevlid (Zildžija) Aljić
Nezir (Mumin) Muminović.