Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

zakon je jasan

Koliko robe možete unijeti u BiH, a da ne morate platiti carinu

PXL_180322_92557477

Uvjeti i postupak za navedeno oslobađanje regulisani su članovima 34. i 35. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina

Uvoz robe u Bosnu i Hercegovinu jasno je definiran zakonima pa tako i osobe u ovu zemlju mogu unijeti isključivo robu za svoju osobnu upotrebu.

To se cijeni po količini i vrsti robe koju unosi sa sobom u carinsko područje BiH neka fizička osoba.

Kako je rečeno za Avaz iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, roba nekomercijalnog karaktera je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili upotrebu u domaćinstvu primatelja ili osobe koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima.

Kako propisuje Zakon o carinskoj politici u BiH, u skladu sa članom 207., od plaćanja uvoznih dadžbina oslobađa se lična prtljaga putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti.

Uvjeti i postupak za navedeno oslobađanje regulisani su članovima 34. i 35. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Kada je u pitanju oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina postoje određena odobrenja, uz količinska ograničenja po putniku i danu.

Kada je u pitanju duhan i duhanski proizvodi, to su sljedeća ograničenja, do 200 cigareta ili do 100 cigarilosa (cigare težine do 3 grama po komadu), ili do 50 cigara, ili do 250 grama duhana za pušenje, ili odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda.

Uvoz alkohola također je ograničen i to s učešćem alkohola većim od 22 posto volumena, ili nedenaturirani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80 posto volumena i više: jednog litra, ili s učešćem alkohola 22 posto volumena i manje: dvije litre ili odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenog alkohola i pića.

Ukoliko uvozite mirno vino, količina je 4 litra, dok je za pivo određeno 16 litara. Oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600 konvertibilnih maraka po putniku i danu, nezavisno od vrste prevoznog sredstva kojim putnik putuje.

Kako navode iz UIO, u navedenu vrijednost ne uračunava se naprijed nabrojana roba (duhan i duhanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo). Vrijednost osobnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za osobne potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene navedenog oslobađanja.

Za robu koja se nalazi u osobnom prtljagu putnika postupajući carinski službenik, oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina odobrava usmeno. Roba koja se nalazi u osobnom prtljagu putnika a koja ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, oslobođena je i od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost i trošarine, a sve u skladu sa zakonima.

Pa tako, primjerice, ako je vrijednost jednog predmeta, poput novčanika, bunde, torbe ili nekog drugog veća od 600 KM, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dadžbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više osoba.

Još jedan primjer za to je ukoliko putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800 KM, onda se ne može izvršiti podjela vrijednosti te robe pa da se na vrijednost od 600 KM roba oslobodi od plaćanja uvoznih dadžbina, a da se na dio vrijednosti od 200,00 KM obračunaju i naplate dadžbine, nego će carinski organ obračunati i naplatiti uvozne dadžbine i druge neizravne poreze na cjelokupnu carinsku vrijednost predmetnog televizora od 800 KM.

Primjer za to je i kada četiri putnika u motornom vozilu uvezu jedan predmet carinske vrijednosti 2.400 KM, te zahtijevaju primjenu povlastice. Tada se ne može odobriti povlastica, već se uvozne dadžbine i drugi indirektni porezi obračunavaju na ukupnu carinsku vrijednost tog predmeta.

S druge strane pravna lica koja su registrirana za vanjskotrgovinsko poslovanje i koja se bave gospodarskom djelatnošću u BiH mogu uvoziti robu potpuno slobodno i bez ograničenja (osim roba za koje je potrebno pribaviti posebne dozvole, odnosno roba koje se nalaze na spiskovima zabrana i ograničena).