Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Prvi čovjek NATO štaba u Sarajevu

Komandant Eric Folkestad za Fokus: Zašto su BiH reforme za NATO od vitalnog značaja

Eric Folkestad GLAVNA

BiH je dobila poziv da pristupi MAP-u 2010 godine. Bilo je jasno da neka pitanja neće biti moguće brzo riješiti. Htjeli smo osigurati da nam vlasti BiH mogu zvanično reći šta su njihovi prioriteti

Hoće li reforme koje su dio Programa reformi pomoći Bosni i Hercegovini ako ikada odluči da podnese zahtjev za članstvo u NATO-u? Da. Ali to nije jedini razlog zašto BiH treba nastaviti provoditi ove reforme, izjavio je u intervjuu za Fokus.ba Eric Folkestad, komandant NATO štaba u BiH.

Razgovarao: Amil DUČIĆ

Brigadni general Eric Folkestad je donedavno obavljao dužnost zamjenika komandujućeg generala Kopnene vojske SAD-a u Africi i Operativne grupe za južnu Evropu u Vićenci, Italija. U intervjuu za naš portal govori o NATO putu naše države, njenim obavezama te budućoj saradnji.

Fokus.ba: Ministar odbrane BiH Sifet Podžić je izjavio da se BiH nalazi “na posljednjoj stepenici za članstvo u NATO-u. On je ovo izjavio u kontekstu još uvijek trajuće polemike i dijametralno suprotnih stavova među političarima u BiH o tome kakav status ima BIH u kontekstu NATO integracija. Zamolio bih da nam vi date decidnu informaciju o tome gdje je BiH kada je riječ o njenom puta ka članstvu u NATO-u?

Folkestad: Svaki odnos s NATO-om je jedinstven – i, kao što i treba biti, same zemlje određuje kakav će taj odnos biti. Isto tako kao što je na BiH da donese bilo kakvu buduću odluku o članstvu, vlasti BiH uspostavljaju prioritete i područja saradnje i u našim trenutnim odnosima.

BiH je dobila poziv da pristupi MAP-u 2010 g. Bilo je jasno da neka pitanja neće biti moguće brzo riješiti. Htjeli smo osigurati da nam vlasti BiH mogu zvanično reći šta su njihovi prioriteti i koje reforme žele ostvariti uz našu pomoć i pomoć naših 30 saveznika. Rezultat toga je Program reformi.

Folkestad sa američkom ambasadorom u BiH Ericom Nelsonom

Hoće li reforme koje su dio Programa reformi pomoći BiH ako ikada odluči da podnese zahtjev za članstvo u NATO-u? Da. Ali to nije jedini razlog zašto BiH treba nastaviti provoditi ove reforme. Kakavgod da bude budući odnos s NATO-om, ove reforme su od vitalnog značaja za BiH – one su osnov svake stabilne demokracije, pomažu u jačanju demokratske odogovornosti i civilnog nadzora nad odbrambenim i sigurnosnim institucijama, te osiguravaju adekvatno poštivanje ljudskih prava i vladavine zakona.

Fokus.ba: Dalje polemike se odnose na obavezu svakog aspiranta za članstvo u NATO-u da podonosi Nacionalni godišnji plan (ANP) te ovaj akt dio političara naziva i programom reformi. Molim za informaciju o tome da li je BiH krajem 2019. godine podnijela ANP sjedištu NATO-a u Briselu i šta je sa onim ANP-om koji se trebao podnijeti godinu nakon toga?

Folkestad: Mislim da sam o ovome govorio u odgovoru na prethodno pitanje. Fokus našeg odnosa sa BiH je Program reformi.

Komisija za saradnju sa NATO-om održala je javne konsultacije o sadržaju Programa reformi kako bi osigurala da je proces transparentan i da nema nepoznanica oko toga šta se želi postići Programom reformi.

Programom reformi žele se provesti reforme koje će ojačati demokratiju u BiH i pomoći zemlji da nastavi ići naprijed. To ni na koji način ne prejudicira bilo kakvu buduću odluku o članstvu.

Fokus.ba: Kako treba protumačiti dio najnovije deklaracije NATO-a kada je riječ o BiH i njenoj budućnosti?

Folkestad: Komunike s nedavnog NATO samita u Briselu potcrtava kontinuiranu predanost NATO-a sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu u BiH, njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, uključujući i njeno suvereno pravo da odredi prirodu odnosa s NATO-om, Dejtonskom sporazumu i vlastima ovdje dok provode važne reforme koje se tiču sviju i od koji svi u BiH imaju koristi, bili oni toga svjesni ili ne.

Eric Folkestad

Komunike, također, prepoznaje i da se sigurnost, stabilnost i prosperitet najbolje postižu kroz smislenu saradnju – bilo da je to saradnja s međunarodnim partnerima, regionalna ili preko NATO-a, ili saradnja unutar BiH, među političkim liderima.

Fokus.ba: Već duže je evidentan zastoj u knjiženju vojne imovine što je jedna od obaveza BiH. U RS-u su, uprkos sudskim presudama u korist Pravobranilaštva BiH i dalje prisutne blokade u ovom procesu. No i u FBIH ima još toga da se uradi. Kakva je vaša percepcija ove problematike?

Folkestad: Napravljen je pomak. Shvatamo da je ovo osjetljivo pitanje, ali je to i važan princip – da se osigura efikasan demokratski, civilni nadzor i odgovornost.

Nepoštivanja sudskih odluka ima i svoju cijenu. Zemlja koje može pokazati visoko poštovanje za vladavinu prava može eventualno lakše privući strana ulaganja i međunarodni biznis. Privredni subjekti žele pravnu izvjesnost, tako da traže javne institucije koje su efikasne, odgovorne, transparentne i inkluzivne. To su temelji mira i stabilnosti.

Zato su ove reforme koje NATO pomaže BiH sprovesti tako važne. One će pomoći stvoriti te uslove i uliti povjerenje privrednim subjektima da ulažu i otvaraju radna mjesta.

Fokus.ba: Šta se može reći o budućim vojnim vježbama u kojima zajedničko učestvuju NATO i BiH? Posljednja je izazavala veliki odjek u javnosti.

Folkestad: Zajedničke obuke su važne kako bismo osigurali da ćemo u nekoj kriznoj situaciji djelovati učinkovito. Pomažu nam da razumijemo jedni druge, i da utvrdimo šta funkcioniše, a gdje su potrebna poboljšanja. Bilo da je to kroz NATO vježbe, kao što je Nepokolebljivi branilac, koja je bila NATO vježba velikih razmjera održana u Njemačkoj, Portugalu i Rumuniji početkom ljeta, ili bilateralna vježba, kakva je bila BRZI ODGOVOR, u kojoj su učestvovale OS SAD i OS BiH.

Folkestad sa pripadnicima Oružanih snaga BiH

BRZI ODGOVOR je bila najveća vježba ovog tipa koju su ikad provele OS BiH i polučila je ogroman uspjeh. Američke snage su bile veoma impresionirane profesionalizmom i iskustvom vojnika BiH.

Ove godine OS BiH će proći i Samoocjenjivanje nivoa 2 (SEL-2) što predstavlja naredni korak na putu da Bataljonska grupa lake pješadije postane u potpunosti interoperabilna s NATO snagama. A tu je i niz drugih vježbi koje su fokusirane na odgovor u katastrofama i vanrednim situacijama, kako u BiH tako i u regionu.