Neracionalno

Komfor u federalnoj agenciji: Na jednog uposlenika 77 kvadrata prostora?!

FOTO: Zurnal.info
Ilustracija

Da li je ovo potrebno: Agencija Vlade FBiH koja pruža finansijske usluge ima 116 uposlenih i čak 65 poslovnih prostora?!

Finansijsko-informatička agencija (FIA) koja je osnovana 2011. godine spajanjem ranijih agencija koje su se u ime Vlade FBiH bavile pružanjem finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga, u proteklim godinama ne samo da je nagomilala broj zaposlenika, već, prema najnovijim nalazima federalnih revizora, i poslovnih prostora.

Naime, na dan 31. decembra 2022. godine u ovoj agenciji je bilo 116 zaposlenih. Međutim, podaci i poslovnim prostorima te o prostorima u kojima su smješteni uposleni tek su pravi kuriozitet.

Prostori Zavoda

U najnovijem izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH istaknuto je da ova agencija raspolaže sa čak 65 poslovnih prostora dodijeljenih odlukama Vlade FBiH u ranijim godinama. Opet, ove odluke su odnosile na na korištenje nekretnina ranijeg Zavoda za platni promet FBiH koji je u likvidaciji a koji je u vlasništvu FBiH.

-Podaci o broju zaposlenih i kvadraturi korištenih prostora ukazuju na to da se u prosjeku koristi 77,43 m2 po zaposlenom na nivou Agencije. Prema dostavljenim podacima, od ukupno 48 poslovnih prostora koje koristi Agencija, u 30 prostora čija kvadratura se kreće u rasponu od 28,00 m2 do 244,61m2 smješten je po jedan zaposlenik. Navedeno, kao i činjenica da Agencija ne koristi 17 prostora, ukazuje na to da se prostori ne koriste racionalno, zbog čega je potrebno poduzeti aktivnosti prema Vladi FBiH i Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH – istaknuli su revizori u svom izvještaju.

Izvještaj revizora

Shodno odlukama Vlade FBiH, poslovni prostori su ovoj agenciji dati na korištenje na neodređeno vrijeme, a prava i obaveze korisnika dodijeljenih poslovnih prostora utvrđuju se ugovorima koje zaključuju sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela FBiH. U skladu s potpisanim ugovorima o korištenju poslovnih prostora, navode revizori, Agencija koristi dodijeljene poslovne prostore bez naknade, za koje je dužna plaćati režijske i dr. troškove objekta i infrastrukture i koristiti ih samo za obavljanje djelatnosti.

Prijem uposlenika

Revizori su u ovoj agenciji utvrdili i druge neregularnosti. Tako su konstatovali da je izvršen prijem u radni odnos na određeno vrijeme pet zaposlenika po osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Vlade FBiH, kojom je omogućen prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme bez javnog oglašavanja.

-Nije prezentirano na koji način je izvršen odabir kandidata s kojima su zaključeni ugovori o radu na određeno vrijeme, kao ni kriteriji za odabir kandidata, zbog čega nije osigurana transparentnost pri zapošljavanju novih zaposlenika – istaknuli su.