Neformalna grupa građana

Krivične prijave: Utvrditi odgovornost za stanje na nelegalnoj deponiji u Višegradu

visegrad – grupa gradjana

“Mi, mještani, svaki dan svjedočimo odlaganju opasnog otpada, animalnog otpada, sakupljaju se glodari i napuštene životinje, a ponekad do svojih kuća ne možemo proći kada se deponija pali ili kada se podzemne vode podignu i stvore poplavu”

Danas je u Holijacima kod Višegrada, u organizaciji Neformalne grupe građana „Uklonimo nelegalnu deponiju pred turističkim gradom Višegradom“, održana press konferencija na otvorenom, povodom podnošenja krivične prijave protiv odgovornih lica u slučaju nelegalne deponije u mjestu Holijaci, Višegrad. Prijava je podnesena 11. januara 2023. na adresu Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Krivična prijava je podnesena protiv odgovornih lica u komunalnom preduzeću „Komunalac“ a.d. Višegrad i odgovornih lica u Opštini Višegrad, kao i ostalih NN lica, zbog sumnje na: zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, zagađivanje životne sredine, zagađivanje životne sredine otpadnim materijama, izazivanje opšte opasnosti, te drugih krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom RS prema osnovanim sumnjama Tužilaštva.

„Mi, mještani, svaki dan svjedočimo odlaganju opasnog otpada, animalnog otpada, sakupljaju se glodari i napuštene životinje, a ponekad do svojih kuća ne možemo proći kada se deponija pali ili kada se podzemne vode podignu i stvore poplavu.“ – istakla je na današnjoj press konferenciji Ramiza Karčić, te pomenula dosadašnje segmente borbe za uklanjanje nelegalne deponije ka lokalnoj vlasti, a nakon toga je dodala „Zbog svega ovoga, podnijeli smo Krivičnu prijavu, protiv odgovornih lica u komunalnom preduzeću „Komunalac“a.d. Višegrad, odgovornih lica u Opštini Višegrad, kao i ostalih NN lica, te očekujemo od Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo da postupi u što skorijem roku po našoj prijavi.“

Imajući u vidu da je imalac otpada, u ovom slučaju komunalno preduzeće „Komunalac“ a.d. Višegrad, po Zakonu dužan preduzeti adekvatne mjere za upravljanje otpadom, građani smatraju da zbog katastrofalnog stanja na deponiji postoji sumnja na krivičnu odgovornost lica koja upravljaju ovom deponijom. Članovi neformalne grupe napominju da je 08. novembra 2021., odgovorom od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju zvanično potvrđeno da to Ministarstvo nije izdalo ekološku dozvolu za gradsku deponiju u Višegradu niti bilo koju drugu dozvolu su propisanu Zakonom o upravljanju otpadom i/ili Zakonom o zaštiti životne sredine Republike Srpske.