Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Lončar, Mašetić, Keč, Tešić i Hanjalić osuđeni na ukupno 10 godina zatvora

BiH

sud i tuzilastvo bih

Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreklo je danas drugostepenu presudu kojom su optuženi Zoran Lončar, Mensur Mašetić, Maid Keč, Branka Tešić i Muhamed Hanjalić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Apelaciono vijeće je optuženom Lončaru izreklo kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci te novčanu kaznu u iznosu od 4.000 KM, optuženom Mensuru Mašetiću kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i novčanu kaznu od 2.000 KM, dok je optuženom Maidu Keču, optuženoj Branki Tešić i optuženom Muhamedu Hanjaliću izreklo kazne zatvora u trajanju od po jednu godinu i šest mjeseci te novčanu kaznu u iznosu od po 2.000 KM.

U pogledu izrečenih novčanih kazni u odnosu na svakog optuženog, određeno je da se one imaju platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, te da će se u suprotnom postupiti shodno Krivičnom zakonu i zamijeniti kaznom zatvora.

Optuženim Zoranu Lončaru i Maidu Keču u izrečenu kaznu zatvora uračunat će se vrijeme koje su proveli u pritvoru, a također prema Zoranu Lončaru i Branki Tešić izrečena je mjera sigurnosti oduzimanja predmeta, saopćeno je iz Suda BiH.

Na osnovu odredbi Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine Zoran Lončar, Mensur Mašetić, Maid Keč, Branka Tešić i Muhamed Hanjalić obavezuju se na plaćanje troškova krivičnog postupka u odnosu na osuđujući dio presude.

Istom presudom, optuženi Vehid Sadiković, Maid Keč i Branka Tešić oslobođeni su od optužbe da bi, radnjama opisanim u ovom segmentu oslobađajućeg dijela izreke presude, počinili krivična djela i to optuženi Vehid Sadiković u radnjama opisanim u izmijenjenoj optužnici počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, a Keč u radnjama opisanim u izmijenjenoj optužnici počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi te optužena Branka Tešić u radnjama opisanim u izmijenjenoj optužnici počinila krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Također, temeljem Zakona o krivičnom postupku optuženi Zoran Lončar, Maid Keč, Branka Tešić i Muhamed Hanjalić su oslobođeni od optužbe da bi radnjama opisanim u ovom segmentu oslobađajućeg dijela izreke presude, počinili krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi.

Na osnovu odredbi Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, u odnosu na oslobađajući dio presude, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava ovog Suda.