Posao digitalizacije

Mijenjali namješteni tender na dan kada je Forto postao državni ministar

Sarajevo: Održana inauguracija u Predsjedništvu BiH
16.11.2022., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Inauguracija u Predsjednistvu BiH. Clanovi Predsjednistva Zeljka Cvijanovic, Zeljko Komsic i Denis Becirovic preuzeli su certifikate i time zapoceli funciju clanova Predsjednistva BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Branković potpisao izmjenu tendera za opreme za digitalizaciju teškog 25,5 miliona KM jer je konstatovano da je tender pogodovao jednom ponuđaču i da je imo niz kriminogenih elemenata

Na dan kada je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio novi saziv Vijeća ministara BiH, a time i novog državnog ministra prometa i komunikacija Edina Fortu (Naša stranka), 25. januara, u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH potpisana je odluka kojom se mijenja tender za nabavku opreme za digitalizaciju težak 25,5 miliona KM, saznaje Fokus.ba

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Odluku je, praktično u posljednjim minutama svog mandata, potpisao sada već bivši zamjenik ministra Nedžad Branković (SDA). U ovoj odluci stoji da se, postupajući po rješenju Ureda za razmatranje žalbi od 21. decembra 2022., mijenja tenderska dokumentacija, a izvršene su i izmjene niza uvjeta koji su u ranije raspisanom tenderu iz jula 2022. ne samo pogodovali jednom ponuđaču, nego su imali i niz drugih kriminogenih elemenata.

Podsjetimo, kada je raspisan tender, osim Brankovića, na čelu Ministarstva prometa i komunikacija BiH bio je i tadašnji ministar Vojin Mitrović koji je 23. decembra 2022. (SNSD) podnio ostavku jer je imenovan za ministra u Vladi RS-a.

Da tender sadrži niz sumnjivih odredaba koji za sobom povlače i krivičnu odgovornost da se zaključiti iz samog rješenja Ureda za razmatranje žalbi, koji je uvažio žalbe firmi „Bosnijen Business Systems“ (BBS) Sarajevo i „Energo TSO“ Sarajevo.

U žalbi je navedeno kako je tender raspisan iako ne postoji odluka Vijeća ministara BiH koja dozoljava da se dva puta vrši nabavka opreme za istu seriju i nenamjenski troše planirana sredstva za digitalizaciju, a iz projekta izbacuje nabavka više od 100 repetitora i ostavlja se stotine gradova i naseljenih mjesta bez digitalnog signala. Također ističe se da je ugovorni organ (Ministarstvo) tek pet godina nakon 2017., kada je sve bilo spremno, raspisao tender za drugu i treću fazu.

Kako je konstatovano, tenderskom dokumentaciiom traži se ponovo nabavka predajničke opreme (6 TV predajnika) za već realizovane tri digitalne oblasti i oprema dodatnih šest digitalnih oblasti bez da se realizovala nabavka svih neophodnih GAP filtera koji su definisani projektom.

S druge strane u tenderskog dokumentaciji nije dostavljen detaljan opis postojećeg stanja realizovan u prvoj fazi te se u povlašten položaj stavlja ponuđač koji je implementrirao tu fazu, firma Rohde & Schwarz.

Nadalje, Ured za razmatranje žalbi konstatovao je da je tenderska dokumentacija rađena mimo usvojenih projekata i suprotno dozvolama RAK-a, kao i Ženevskog sporazuma koji definira ovu oblast.

Također, uvažen je i žalbeni navod o favoriziranju ponuđača putem propisivanjem uvjete o referencama na način da svaki izvođač mora imati realizovane ugovor minimalne vrijednosti od 10 miliona KM.