Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

ministri i pratnja

Ministarstvo civilnih poslova na službena putovanja za sedam godina potrošilo blizu 1,5 milion KM!

parlament vijece ministara zajedniske institucije jesen DB

U vrijeme mandata bivšeg ministra Adila Osmanovića za četiri godine (od 2016. do decembra 2019.) potrošeno 1.063.655 KM, dok je njegova nasljednica Ankica Gudeljević za tri godine (od 2020. do 2022.) u istu namjenu potrošila 370.441 KM. U vrijeme mandata Gudeljević samo na Kabinet izdato je 197 službenih naloga, a u Ministarstvu tvrde da nemaju evidenciju o tome koje je uposlenice ministrica vodila sa sobom na službena putovanja

Ministarstvo civilnih poslova BiH je u periodu od 2016. pa do 2022. godine na službena putovanja potrošilo ukupno 1.434.096 konvertibilnih maraka. Od toga je u vrijeme mandata bivšeg ministra Adila Osmanovića za četiri godine (od 2016. do decembra 2019.) potrošeno 1.063.655 KM, dok je njegova nasljednica Ankica Gudeljević za tri godine (od 2020. do 2022.) u istu namjenu potrošila 370.441 KM, piše Žurnal.

Prema podacima Ministarstva, putovanja su bila znatno smanjena u vrijeme pandemije dok su se ministarske konferencije u kojima učestvuje Ministarstvo intenzivirala u ovoj godini kada je na službena putovanja utrošeno čak 241.828 KM.

U vrijeme mandata ministrice Gudeljević, izdato je ukupno 936 naloga za službena putovanja i od toga se na Kabinet ministrice odnosi njih 197. Iako u Ministarstvu kažu da ne vode posebnu evidenciju o tome ko je ministricu pratio na službenim putovanjima, izvori Žurnala tvrde da je ona na skoro sva putovanja uglavnom vodila iste osobe – šefa Kabineta i savjetnike i uposlenike koji su njoj bliski.

Pravilnici ne regulišu ko može biti u pratnji ministra na službenim putovanjima, ali je običaj da uglavnom idu oni službenici na koje se predmetni događaj odnosi.

Pregled izdatih naloga po godinama:

U 2020. izdato je 195 naloga i od toga se na Kabinet ministrice odnose 22

U 2021. izdato je 296 naloga i od toga se na Kabinet ministrice odnosi 76

U 2022. izdato je 445 naloga i od toga se na Kabinet ministrice odnosi 99.

Iz Ministarstva su na naš upit odgovorili da službena putovanja koja su realizovana u navedenom periodu odnose na putovanja delegacija koje predvode ministar i zamjenik ministra u BiH i inostranstvu, dok su ostala putovanja realizovana u skladu sa nadležnostima Ministarstva u oblasti državljanstva, upisa i evidencije građana, zaštite ličnih podataka, prijavljivanja prebivališta i boravišta ličnih i putnih isprava, deminiranja i poslova vezanih za održavanje uređene državne granice.

„Ostala putovanja su u vezi sa aktivnostima koje su u nadležnosti ministarstva u oblastima nauke i kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, geodezije, geologije, meteorologije rada, zapošljavanja penzija i socijalne zaštite a odnose se na učešća u radu međunarodnih organizacija i asocijacija, međunarodnim simpozijima, kulturnim i sportskim manifestacijama, te aktivnostima u vezi međunarodnih ugovora i sa entitetskim institucijama u navedenim oblasitma“, kažu u Ministarstvu.

Za putovanja državnih službenika unutar BiH, Ministarstvo civilnih poslova nema većih troškova jer uglavnom organizatori snose troškove smještaja i ishrane, a na teret Ministarstva pada 30 posto dnevnice što je 7,5 KM i eventualno troškovi korištenja službenog automobila.

Što se tiče službenih automobila i troškova reprezentacije, podsjetimo da su državni revizori u finansijskom izvještaju za 2021. godinu ukazali na slabosti Ministarstva u tom pogledu.

„Uočeno je da su prilikom pravdanja izdataka za reprezentaciju ne postupa u skladu sa definisanim internim pravilima“, utvrdili su revizori.

Tako je internim pravilnikom definisano da se spoljna reprezentacija za usluge koje pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH, što se odnosi na troškove konzumacije jela i pića, evidentira na ime Ministarstva, a po prethodno pribavljenom i odobrenom zahtjevu ministrice. Definisano je i da korisnik spoljne reprezentacije obavezno na računu navodi razlog nastanka troška.

„Revizionim postupcima ustanovljeno je da se na računima spoljne reprezentacije, za koje usluge pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH, u svim slučajevima ne navodi razlog nastanka troška. Također, uočeno je da se u prilogu računa dostavljaju zahtjevi koji su retroaktivno odobreni od ministrice“, zaključuju revizori.