Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Ponudili odgovore

Ministarstvo civilnih poslova se oglasilo o nabavci vakcina

Ilustracije za cjepivo protiv virusa Covid-19
11.11.2020., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Ilustracije za cjepivo protiv virusa Covid-19. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Zbog nejasnoća i velikog broja medijskih upita, Ministarstvo civilnih poslova BiH izdalo je saopćenje sa informacijama o nabavci vakcina koje u nastavku prenosimo u cijelosti

“Podsjećamo javnost, da se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u svom radu strogo pridržava odredbi Ustava Bosne i Hercegovine kojim je jasno utvrđeno da je nadležnost u području zdravstva na entitetima i Brčko distriktu.

S tim u vezi, odluke koje se odnosu na nabavu cjepiva donose se isključivo u suradnji i koordinaciji sa nadležnim zdravstvenih vlastima entiteta i Brčko distrikta i na osnovu njihovih iskazanih inicijativa i potreba.

U skladu sa iskazanim potrebama entiteta i Brčko distrikta, naručeno je 1.232.000 doza kroz aktivnosti COVAX mehanizma, a iskazana je i potreba entiteta za 892.000 doza u okviru EU mehanizma nabave.
Tijekom iskazivanja prvih potreba nabave u okviru EU mehanizma razmatralo se prije svega o cjepivu Biontech-Pfizer i Moderna proizvođača a znajući za činjenicu da je cjepivo Biontech-Pfizer proizvođača dobilo potrebna odobrenja od Europske agencije za lijekove dok se odobrenje za cjepivo Moderna proizvođača očekuje sredinom januara. Prve alokacije su određene za zemlje članice EU dok će točan broj alokacija kao i broj doza po svakoj od alokacija za zemlje Zapadnog Balkana biti definiran u smjernicama Europske komisije koje BiH očekuje tijekom januara.

Kada je riječ o nabavi u okviru COVAX mehanizma, nakon što Bosna i Hercegovina dobije informacije o preciznim rokovima i vrsti cjepiva koje će biti distribuirano entiteti i Brčko distrikt će preuzeti daljnje aktivnosti realizacije.

Ministarstvo civilnih poslova je temeljem suglasnosti Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH, isključivo poštujući ustavne nadležnosti i iskazane potrebe nadležnih vlasti entiteta i Brčko distrikta, potpisalo Sporazum o pristupu COVAX mehanizmu te koordiniralo pristup EU mehanizmu za nabavu cjepiva. Uzimajući u obzir navedene činjenice, ni u kojem slučaju ne stoje primjedbe o nedostatku koordinacije i komunikacije u ovom izuzetno značajnom trenutku za sve stanovnike BiH.

Koordinirajući sa nadležnim ministarstvima , nije iskazana potrebe za nabavu direktnim pregovaranjem sa proizvođačima cjepiva, jer je stav bio da prioritet treba biti sigurnost nabavljenog cjepiva što garantiraju COVAX i EU mehanizam nabave.

Poštujući zakonske propise, nabava lijekova i cjepiva je u nadležnosti entiteta te Ministarstvo civilnih poslova ne donosi samostalno odluke.

Podsjećamo, da od samog početka pandemije, Vijeće ministara BiH aktivno sudjeluje u borbi protiv COVID 19 te je izdvojilo značajna financijska sredstva i donijelo niz ključnih odluka kako bi borba bila što efikasnija.

Na sjednici održanoj 29.12.2020.godine na inicijativu Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara BiH je usvojilo odluku o odobravanju sredstava u iznosu od dva milijuna konvertibilnih maraka za plaćanje zavisnih troškova nabave cjepiva.

Na istoj sjednici ,Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o potrebi hitne potpore Europske komisije za osiguravanje dodatnih i jačanje postojećih kapaciteta hladnih lanaca i materijala za cjepiva u Bosni i Hercegovini, pripremljenu sukladno zahtjevima nadležnih institucija u području zdravstva entiteta i Brčko distrikta BiH”, saopćili su iz Ministarstva.