Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

goražde

Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK i OSCE potpisali protokol o saradnji

osce bpk (1)

Protokolom je definisan projekat i njegovi glavni ciljevi, a direktni korisnici projekta i njegovih aktivnosti su MUP BPK-a Goražde, policijske uprave, te odjeljenja i jedinice

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde nastavlja uspješnu saradnju sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

U tom cilju, ministar za unutrašnje poslove BPK Goražde Armin Mandžo sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH potpisao je Protokol za implementaciju projektnih aktivnosti za rješavanje bezbjedonosnih i sigurnosnih rizika nelegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem (SALW) i njihovom pripadajućom municijom u Bosni i Hercegovini.

Protokol se zasniva na dobroj saradnji MUP BPK-a Goražde i OSCE-a, te u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OSCE-a, i zahtjevom za pomoć Stalne misije BiH pri OSCE-u za ublažavanje bezbjedonosnih i sigurnosnih rizika povezanih sa nezakonitim posjedovanjem, zloupotrebom i trgovinom malim oružjem, lakim naoružanjem, municijom i eksplozivima, čime se doprinosi sigurnosti i stabilnosti u BIH i široj regiji.

Protokolom je definisan projekat i njegovi glavni ciljevi, a direktni korisnici projekta i njegovih aktivnosti su MUP BPK-a Goražde, policijske uprave, te odjeljenja i jedinice.

Projektom su definisane aktivnosti koje će ići u pravcu poboljšanja kapaciteta za skladištenje malog oružja, naoružanja i municije, razvoj i povećanje institucionalne svijesti o kontroli malog oružja i lakog naoružanja, jačanje K-9 sposobnosti za otkrivanje malog oružja i lakog naoružanja, municije i eksploziva , razvoj sistema za praćenje predmeta malog oružja te razvoj i operacionalizacija zakonodavnih i regulatornih okvira za deaktivaciju malog i lakog naoružanja.

Projekat će implementirati OSCE, a finasirat će ga međunarodni donatori kroz vanbudžetska sredstva.