Transparency International

Nastavak udara na udruženja i medije u RS-u koji nisu pod kontrolom vlasti

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Posebno je sporno što se ovim zakonom ograničava sloboda izražavanja i zabranjuje jedno od osnovnih prava kao što je predlaganje zakona

Transparency International u Bosne i Hercegovine smatra da je usvajanje Nacrta zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija nastavak udara na udruženja građana i medije koji nisu pod kontrolom vlasti u Republici Srpskoj.

Uprkos argumentiranim kritikama poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da se ovim zakonom “agentima stranog uticaja” označavaju sve organizacije koje se finansiraju iz inostranstva bez obzira kakve aktivnosti imaju, na kraju se nije odustalo od usvajanja takvog nacrta.

TI BiH je kroz komentare dostavljene na ovaj zakon ukazao da se njime krše Ustavom garantirana prava na slobodu udruživanja, da on nije u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, i da on može služiti kao osnov za zabranu rada nezavisnih organizacija i slobodnih medija.

Više spornih zakona

-Sve druge tvrdnje koje su se mogle čuti na sjednici NSRS da je cilj ovog zakona da udruženja građana ‘plaćaju porez, podnose finansijske izvještaje’ i sl. su potpuno neargumentirane jer takve obaveze i sada postoje i regulirane su drugim zakonima – naveli su iz Transparencyja.

Ističu da je apsurdno govoriti o ‘javnosti rada neprofitnih organizacija’ i potrebi da se njima zabrani ‘političko djelovanje’ jer Vlada RS nastavlja da krije podatke o nevladinim organizacijama koje se finansiraju javnim novcem i koje su otvoreno provodile političke aktivnosti.

Na današnjoj sjednici usvojene su i izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa kojima je i zvanično ozakonjeno pravo javnih funkcionera da imaju nevladine organizacije koja se finansiraju iz budžeta i kojima od sada mogu nesmetano dodjeljivati milionske iznose ‘ako za rad u NVO ne primaju platu’.

Upozorili su da će se ovim zakonom legalizirati slučajevi sukoba interesa brojnih funkcionera i savjetnika koji vode nevladine organizacije finansirane iz budžeta i da će time biti izgubljena posljednja prepreka za koncentraciju moći u rukama podobnih i izvlačenje javnog novca preko takvih udruženja.

-Zbog toga se može reći da je na istoj sjednici legalizirana korupcija i izvlačenje javnog novca preko nevladinih organizacija povezanih sa vlastima i napravljan prvi korak ka satanizaciji i zabrani rada nezavisnih udruženja i medija koji ukazuju na takve pojave – dodaju.

Ograničavanje sloboda

Posebno je sporno što se ovim zakonom ograničava sloboda izražavanja i zabranjuje jedno od osnovnih prava kao što je predlaganje zakona.

Također, navode, uvođenje obaveze udruženjima finansiranih iz inostranstva da obilježavaju materijale stvara se opasnost od stigmatizacije a ne predviđa se postupak brisanja iz registra ‘agenata stranog uticaja’.

Smatraju da ovaj zakon uz nedavne izmjene Krivičnog zakona kojim je kriminalizirana kleveta, nastavak najavljenih pokušaja vlasti da na sve načine uguši, pa čak i metodama svojstvenim totalitarnim režimima suzbije svaku javnu kritiku, saopćeno je iz Transparency International u BiH.