Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

misija osce-a

Nedosljedna primjena zakona i obrnuti teret dokazivanja i dalje prisutni u sudskoj praksi

Foto: Misija OSCE

Nina Šeremet, službenica za pravna pitanja pri Misiji OSCE-a u BiH napominje da diskriminacija i dalje predstavlja izazov u društvu BiH

Zakon o zabrani diskriminacije usklađen je sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. Međutim i dalje je prisutan nesklad u sudskoj praksi, posebno u nedosljednom pristupu pitanja tereta dokazivanja.

U namjeri da osigura dosljednu primjenu zakona, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa centrima za obuku sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, u Mostaru je 16. i 17. maja za više od 50 sudija organizirala obuku na temu izazovi utvrđivanja diskriminacije i obrnuti teret dokazivanja. Poseban fokus stavljen je na razmatranje preporuka i specijalnih izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH kao dokazima pred sudovima u predmetima diskriminacije.

Arben Murtezić, direktor Centra za obuku sudija i tužilaca FBiH ističe da je eliminacija svih oblika diskriminacije temeljni zadatak svih institucija u demokratskom društvu.

-Pored toga što se o ovome dosta govori, često ćete i kod profesionalaca naići na nerazumijevanje pojma diskriminacije i nepoznavanje konkretnih mehanizama zaštite. Stoga je ovaj seminar, osim edukacije, koristan i u smislu podizanja svijesti – naveo je.

Direktor Centra za obuku sudija i javnih tužilaca u RS Slobodan Zec istakao je značaj ove teme, naročito za sudije koji se u radu na predmetima diskriminacije suočavaju sa izazovima u utvrđivanju diskriminacije i primjeni specifičnih proceduralnih pravila.

-Ovo je obuka koja je nastavak kontinuirane saradnje sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i s obzirom na značaj ove teme, nadamo se da će ova saradnja ostati i u budućnosti – kazao je Zec.

Misija je, u saradnji sa centrima za obuku sudija i tužilaca oba entiteta, od usvajanja Zakona uložila znatne napore u jačanje domaćih institucija te je organizovala obuke o međunarodnim i evropskim standardima i mehanizmima borbe protiv diskriminacije za više od 1.300 sudija i sudskog osoblja.

Nina Šeremet, službenica za pravna pitanja pri Misiji OSCE-a u BiH napominje da diskriminacija i dalje predstavlja izazov u društvu BiH.

-Analiza koju smo nedavno objavili ukazuje na potrebu za jačanjem kapaciteta unutar pravosuđa u BiH, a u cilju efikasnog procesuiranja predmeta diskriminacije – zaključila je.