Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Još jedno upozorenje BiH

Novi ultimatum Vijeća Evrope: Riješite presudu “Sejdić-Finci” najkasnije do kraja 2021.

Prošlo je 11 godina od presude. Insistiraju na što hitnije imenovanje parlamentarne radne grupe za izmjenu ustava i zakonodavstva

Komitet ministara Vijeća Evrope nakon višednevnog zasjedanja donio je nove zaključke vezano za neprovođenje presude “Sejdić-Finci” u BiH. Zaključke, koji su danas sročeni u odluku, prenijet ćemo u cijelosti.

Piše: A. DUČIĆ

Komitet Vijeća ministara podsjeća da je u ovoj presudi Sud utvrdio diskriminaciju osoba koje pripadaju grupama koje nisu konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini u pogledu njihovog prava da se kandidiraju za Dom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Nadalje, Komitet ministara VE žali što politički lideri Bosne i Hercegovine, 11 godina nakon pravomoćne presude Suda u predmetu „Sejdić i Finci“, nisu uspjeli postići konsenzus o sadržaju ustavnih i zakonodavnih amandmana za izvršenje ove grupe presuda, da izbori i dalje nastavljaju biti pod diskriminatornim uvjetima i da Evropski sud nastavi donositi presude kojima se utvrđuju slična kršenja.

Podsjetili su u tom kontekstu na svoje prethodne odluke ističući da zadržavanje postojećeg diskriminatornog izbornog sistema predstavlja očitu povredu zahtjeva Evropske konvencije o ljudskim pravima i očitu povredu bezuvjetne obaveze Bosne i Hercegovine prema članu 46. Konvencije, a time i svojih poteza kao država članica Vijeća Evrope.

Komitet ministara Vijeća Evrope naglasio je da, kao rezultat odsustva poduzetih mjera, postoji povećani rizik da će se drugi (četvrti) opći izbori koji se planiraju održati u oktobru 2022. godine temeljiti na diskriminatornom izbornom sistemu.

-Primili smo k znanju konsultacije Sekretarijata s državnim vlastima i predstavnicima međunarodne zajednice 15. i 16. i 18. do 19. februara 2021. i pozvali vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine da bez odgađanja uspostave radnu grupu o kojoj je odlučivao Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te da donese potrebne izmjene Ustava, kao i Izbornog zakona, u skladu s presudama Evropskog suda u sadašnjoj grupi predmeta prije kraja 2021. Još jednom ih pozvao da najbolje iskoriste svu stručnost koja je na raspolaganju u Vijeću Europe tokom ovog postupka, posebno Venecijanske komisije, uključujući i u kontekstu tekućeg projekta Fonda za ljudska prava čiji je cilj olakšavanje procesa reformi – naveli su iz Vijeća Evrope.

Dodaju da u svjetlu značajnog kašnjenja u procesu izvršenja koje se već dogodilo i s ciljem iskorištavanja zamaha kako bi se osiguralo da se potrebne mjere poduzmu na vrijeme za Opće izbore 2022. godine, dogovorili su se da će nastaviti ispitivanje ove grupe presuda na svom 1406. sastanku u junu ove godine.