Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

centar za socijalni rad

Objavljeno koliko iznosi mjesečna naknada hranitelja u Kantonu Sarajevo

skola prvi razred
FOTO: Pixsell
Ilustracija

Služba za hraniteljstvo u suradnji s općinskim službama socijalne zaštite nastoji stvoriti konkretne preduvjete za prevenciju smještaja djece i odraslih u ustanove socijalne zaštite, ili da se istima, koji već žive u ustanovama socijalne zaštite, pruži prilika da odrastaju i žive u obiteljskom okruženju

Na području Kantona Sarajevo trenutno je u hraniteljskim obiteljima na smještaju 100 djece, registrirana je 91 hraniteljska obitelj, a kako kaže direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Mahir Delić taj je broj u stalnom porastu, s obzirom na porast broja zahtjeva za bavljenje hraniteljstvom i broj provedenih edukacija hraniteljskih obitelji.

Po njegovim riječima, veliki broj djece koja se nalaze u institucionalnom smještaju su djeca koja u perspektivi trebaju smještaj u hraniteljsku obitelj te je veliki broj njih upravo i smješten.

– Trenutno je u hraniteljskim obiteljima smješteno 100 djece, a što je broj koji se neprestano mijenja jer neka djeca napuštaju hraniteljski smještaj iz različitih razloga (usvojenje, reintegracija, punoljetstvo, prekid školovanja, i sl.), dok druga bivaju smještena u hraniteljske obitelji – rekao je Feni Delić.

Pravo na hraniteljsku naknadu

Kako dodaje, hranitelju za njegov rad, pruženu zaštitu i uloženi trud u zbrinjavanju hranjenika pripada pravo na hraniteljsku naknadu te naknadu za izdržavanje hranjenika kojom se podmiruju troškovi smještaja.

Iznosi hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika u Kantonu Sarajevo propisani su Instrukcijom o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo.

Mjesečna naknada hranitelju koji obavlja tradicionalno hraniteljstvo, po jednom hranjeniku iznosi 172,00 maraka i uvećava se za 15 posto za svakog narednog hranjenika, a naknada za izdržavanje hranjenika za tradicionalno hraniteljstvo 334,20 maraka, što ukupno iznosi 506,20 maraka, pojašnjava Delić.

Dalje navodi da mjesečna naknada hranitelju koji obavlja specijalizirano hraniteljstvo iznosi 334,20 maraka i uvećava se za 20 posto za svakog narednog hranjenika, a naknada za izdržavanje hranjenika za specijalizirano hraniteljstvo iznosi 557,00 maraka, što ukupno iznosi 891,20 KM.

Hranjenici se u hraniteljske obitelji zbrinjavaju različitom dinamikom pa tako neke osobe (djeca) bivaju smještena u hraniteljsku obitelj po hitnom postupku odmah prilikom izuzimanja iz biološke obitelji u kojoj su bila zanemarivana i zlostavljana, dok druge osobe (djeca) najprije neko vrijeme provedu u institucionalnom smještaju, pa im se tek potom pronalazi adekvatna hraniteljska obitelj.

Od 0 do 10 godina

Najveći broj djece u hraniteljskim obiteljima je uzrasta od 0 do 10 godina.

– Trajanje smještaja hranjenika u hraniteljskoj obitelji ovisi o okolnostima koje su dovele do potrebe za smještajem. Dijete ili osoba može biti upućena na smještaj privremeno ili u vidu hitnog hraniteljstva, dok god kod roditelja recimo, postoji spriječenost da vode brigu o djetetu, ali također može biti i dugoročno dok se ne steknu uvjeti za povratak djeteta u biološku obitelj ili do eventualnog usvojenja djeteta ili završetka redovnog školovanja, najkasnije do 26. godine života hranjenika – ističe Delić.

Pojasnio je i ko sve može biti hranitelj pa tako hranitelj mora biti državljanin BiH, biti punoljetan, imati prebivalište u FBiH, imati poslovnu i zdravstvenu sposobnost, imati završenu najmanje srednju školu, zatim dokaz da nema neizmirenih poreznih obveza, kao i stambene i materijalne uvjete za obavljanje hraniteljstva.

Također, svaka osoba koja je zainteresirana da bude hranitelj podnesi prijavu/zahtjev kod općinske Službe socijalne zaštite ili Službe za hraniteljstvo JU”Kantonalnog centra za socijalni rad”, na obrascu A-01 koji je propisan od strane Federalnog ministra rada i socijalne politike, te dostupan na web stranici Federalnog ministra rada i socijalne politike, u organizacionim jedinicama JU „Kantonalni centar za socijalni rad” – Službi za hraniteljstvo i Općinskim Službama socijalne zaštite.

Neophodna dokumentacija

Po podnošenju zahtjeva pristupa se prikupljanju neophodne dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje Zakonom utvrđenih uvjeta od strane potencijalnih hranitelja, nakon čega se vrši stručna procjena podobnosti za obavljanje hraniteljstva, te upućivanje potencijalnih hranitelja, i bračnih/vanbračnih partnera, na edukaciju.

Po okončanju edukacije, i dobivanju pozitivnog mišljenja od strane edukatora, mjesno nadležna Služba socijalne zaštite donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta, odnosno podobnosti za obavljanje hraniteljstva, čime se stječu potrebne pretpostavke da, kada se ukaže potreba za odgovarajućim obiteljskim smještajem djeteta ili odrasle osobe (hranjenika) izvan vlastite obitelji, izvrši smještaj hranjenika u hraniteljsku obitelj u skladu s njegovim potrebama.

Služba za hraniteljstvo je organizaciona jedinica JU “Kantonalnog centra za socijalni rad” Sarajevo formirana 2020. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o hraniteljstvu FBiH (2017. godine).

Problemi u radu

Služba za hraniteljstvo u suradnji s općinskim službama socijalne zaštite nastoji stvoriti konkretne preduvjete za prevenciju smještaja djece i odraslih u ustanove socijalne zaštite, ili da se istima, koji već žive u ustanovama socijalne zaštite, pruži prilika da odrastaju i žive u obiteljskom okruženju.

– Problemi u radu Službe za hraniteljstvo se često odnose na provodivost Zakona o hraniteljstvu, odnosno njegovih pojedinih članova. Naime, praksa pokazuje da su neki članovi ovoga zakona pokazali neprovodivim te stvaraju komplikacije koje nikako ne doprinose razvoju hraniteljstva. U narednom razdoblju će se raditi upravo na izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu FBiH kako bi se poboljšala provedba istoga – zaključio je direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad”.