Na upit Fokusa

Očitovanje firme Trasa o poslovima na dionicama autoputa i povezanosti s Voloderom

autoput bosna
FOTO: D. Begović / Fokus.ba

Naše poslovanje ni u kom kontekstu nikada nije ovisilo ni o jednom licu, pa tako ni o gospodinu Voloderu

Odgovarajući na pitanja Fokusa iz firme Trasa d.o.o. Sarajevo odgovorili su na pitanja koja se odnose na povezanost s firmom Divel i Elmedinom Voloderom dok je bio na čelu Autocesta FBiH.
Ovo su njihovi odgovori:

Trasa d.o.o. Sarajevo predstavlja firmu sa 18-godišnjim iskustvom u oblasti projektiranja te se kao dokaz svoje profesionalnosti, između ostalog, može pohvaliti partnerstvom sa svim relevantnim domaćim projektantskim kompanijama (IPSA institut d.o.o. Sarajevo, IGH d.o.o. Mostar, Divel d.o.o. Sarajevo, PPG d.o.o. Sarajevo, Integra d.o.o. Mostar, Tracest d.o.o. Sarajevo, Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo, Design & QC d.o.o. Sarajevo, Winner Project d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja Luka, Routing d.o.o. Banja Luka, INK Constructor d.o.o. Banja Luka, INFRA d.o.o. Sarajevo, ZGI d.o.o. Mostar itd). Osim toga, Trasa d.o.o. Sarajevo ima partnerstvo s velikim brojem međunarodno poznatih projektantskih kuća, čime se svakako ponosimo. Naši projekti nikada nisu bili osnova za uvećanje troškova izvođenja te značajnog prekoračenja ugovorenih troškova izvođenja radova, čime se posebno ponosimo i u današnjem vremenu rado naglašavamo.

Veoma smo ponosni i što kao firma iz Sarajeva, na čijem se čelu nalaze Hrvati i koja zapošljava ljude svih nacija i vjerskih opredjeljenja, bilježimo višegodišnji uspješan rad u izvrsnoj poslovnoj obiteljskoj atmosferi, što pokazuje multietničnost društva u kojem živimo i radimo i na ovom polju.

Nakon kratkog predstavljanja voljeli bismo odgovoriti na Vaša pitanja i navode.

Kako, između ostalog, navodite u točki 1. Vašeg upita, Trasa d.o.o. je u konzorcijima različitih sastava „dobila“ tri tendera ukupne vrijednosti 7.976.598,00 KM. Valja prije svega naglasiti da je za navedene ugovore provedena natječajna procedura u skladu s važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na navedenim ugovorima Trasa d.o.o. Sarajevo ni u jednom slučaju nije nastupila sama, nego uvijek kao partner u konzorciju.

Prvi koji navodite je Glavni projekt dionice autoceste Poprikuše – Ozimice koji je Trasa d.o.o. Sarajevo ugovorila u konzorciju s firmama IG Banja Luka d.o.o, Routing d.o.o. Banja Luka te Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo

Najprije da napomenemo da je navedeni posao konzorcij dobio putem javnog natječaja raspisanog u skladu s važećim propisima iz oblasti javnih nabavki na području Bosne i Hercegovine.
Nabavka je uključivala i e-aukciju na kojoj su osim našeg konzorcija sudjelovali i ostali kvalificirani ponuđači. Nakon provedene e-aukcije, a na osnovu najniže prihvatljive ponude, za projektanta je izabran naš konzorcij koji je i realizirao navedeni ugovor. Sve ostale informacije u vezi s natječajnom procedurom i realizacijom navedenog projekta možete dobiti od JP „Autoceste FBiH“ kao ugovornog organa na ovom projektu.

Prilikom realizacije navedenog ugovora, a imajući u vidu da ponuđeni geoistražni radovi koji su bili dio projektnog zadatka te troškovnika nisu bili dovoljni za pripremu projekta u skladu s važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva), investitor je pokrenuo „pregovarački postupak“. Investitor je, kako je sam naveo, dodatne geoistražne radove pored navedenog izveo u cilju izbjegavanja naknadnih troškova prilikom realizacije radova na ovom projektu kakvi se nerijetko pojavljuju na pojedinim projektima usljed neadekvatnih projektnih rješenja prouzrokovanih manjkom geoistražnih radova u fazi projektiranja.

Dakle, nakon provedenog „pregovaračkog postupka“ konzorcij Trasa d.o.o, IG Banja Luka d.o.o, Routing Banja Luka d.o.o. i Saraj inženjering d.o.o. potpisao je ugovor o izvršenju dodatnih geoistražnih radova.
Valja još spomenuti i to da su navedene radove za konzorcij na ovom ugovoru izvršili podizvođači s višegodišnjim iskustvom na ovom polju: Design & QC d.o.o. Sarajevo te Winner Project d.o.o. Sarajevo. Sve ostale informacije u vezi s natječajnom procedurom i realizacijom navedenog projekta možete dobiti od JP „Autoceste FBiH“ kao ugovornog organa na ovom projektu.

U vezi s trećim projektom koji navodite, a to je izrada Glavnog projekta brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – RH, ovaj ugovor je, također, potpisan između JP Autoceste FBiH te grupe ponuđača IG Banja Luka d.o.o. i Trasa d.o.o. Sarajevo nakon provedene natječajne procedure u skladu s važećim propisima. Trasa d.o.o. Sarajevo vršenje usluge na ovom poslu u potpunosti je prepustila firmi IG Banja Luka d.o.o, što možete provjeriti u poduzeću JP Autoceste FBiH. Sve ostale informacije u vezi s natječajnom procedurom i realizacijom navedenog projekta možete dobiti od JP „Autoceste FBiH“ kao ugovornog organa na ovom projektu.

Imajući u vidu navedeno, naše poslovanje ni u kom kontekstu nikada nije ovisilo ni o jednom licu, pa tako ni o gospodinu Voloderu. Svi ugovori koje navodite prošli su propisima definiranu natječajnu proceduru te su izvršeni ili se izvršavaju u skladu s pravilima struke. Za sve nejasnoće ili dodatna pojašnjenja o natječajnim procedurama na osnovu kojih je ugovor dodijeljen poduzeću Trasa d.o.o. Sarajevo kao jednom od članova konzorcija, molimo Vas, da se obratite investitoru na pojedinim projektima.

Pod točkom 2. Vašeg upita navodite pojavu „izmišljenog projektiranja“. Sve projekte koje je pripremila Trasa d.o.o. Sarajevo pripremili su naši projektanti s važećim osobnim licencama koji su potpisani u sastavnicama naših projekata. Trasa d.o.o. sve projekte koje je pripremila na navedenim ugovorima pripremila je u skladu s projektnim zadacima, u vlastitom aranžmanu ili u aranžmanu svojih podizvođača. To su u slučaju ugovora „Ozimice – Poprikuše“ bili Tracest d.o.o. Sarajevo, INK constructor d.o.o, Design & QC d.o.o. Sarajevo te Winner Project d.o.o. Sarajevo. Svi projekti, dakle, izrađeni su u skladu s važećim propisima vezanim uz projektnu dokumentaciju te predani investitoru. Za sva pojašnjenja u vezi s predanom dokumentacijom na ugovorima koje realiziramo možete se obratiti investitoru na tim projektima.

Prilikom pripreme projekta vodeći partner ili partner za kojega se članovi konzorcija usuglase vrši upravljanje projektom, komunikaciju s investitorom, lokalnom zajednicom, javnim poduzećima u vezi sa suglasnosti od istih i slično.

Osim toga, taj partner pribavlja potrebne bankarske garancije te osiguranja u skladu s ugovorom i važećim propisima, kao i ugovaranje pregleda i ovjere projektne dokumentacije u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara. U skladu s praksom na tržištu projektiranja za navedene aktivnosti i troškove partneru pripadaju određena sredstva o kojima se partneri u poslu usuglase međusobnim ugovorom.

Na nekim ugovorima Trasa d.o.o. Sarajevo je predstavljala partnera s navedenim odgovornostima i troškovima, dok na većini projekata u kojima sudjeluje Trasa d.o.o. Sarajevo kao partner u ugovoru nadoknađuje navedena sredstva partneru odgovornom za pokrivanje navedenih troškova i vođenje ugovora.

U vezi s tim, Trasa d.o.o. Sarajevo ne vrši „uzimanje“ sredstava od drugih firmi u konzorciju za projektiranje.

U vezi s navodima iz točke 3. Vašeg upita možemo još jednom ponoviti navedeno u prethodnoj točki. Svi projekti Trase d.o.o. Sarajevo izrađeni su i potpisani od strane ovlaštenih lica poduzeća Trasa d.o.o. Sarajevo. Oni projekti za koje je izvršeno podugovaranje potpisani su i ovjereni od ovlaštenih lica podizvođača. S obzirom da na tržištu nažalost postoji mali broj projektanata s adekvatnim znanjima i iskustvom, sigurno postoji komunikacija među projektantima svih relevantnih domaćih projektantskih kuća koje smo naveli prije, ali rad drugih projektanata kao „freelancera“ za Trasu d.o.o. Sarajevo ili angažmana projektanata preko njihovih firmi suprotno važećim propisima nisu način rada poduzeća Trasa d.o.o. Sarajevo.