Oduzimanje nezakonito stečene imovine treba pokazati da se kriminal ne isplati

sipa-hapšenje-1542015

U periodu od 4. do 7. oktobra 2015. godine u Hotelu “Sunce” u Neumu, održat će se 8. Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini. Savjetovanje organizira Udruženje tužilaca FBiH, te Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, uz finansijsku i stručnu podršku niza inostranih i domaćih partnerskih organizacija.

U okviru savjetovanja, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu iz Sarajeva (CPRC) organizirat će panel pod nazivom “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima”.

CPRC_B_Embassy-03

Panel je sastavni dio projekta  “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, koji se implementira uz finansijski podršku Ambasade Velike Britanije u BiH – Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO). Panel će se održati 04. oktobra sa početkom u 10.30.

Cilj navedenog projekta je jačanje kapaciteta institucija u Federaciji BiH u cilju što efikasnije provedbe Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, putem edukacije, obuka i podizanja stepena znanja kod profesionalaca koji provode ovaj zakon u nadležnim institucijama.

To se prije svega odnosi na sudove, tužilaštva, policijske organe, Poreznu upravu, Finansijsku policiju, inspekcijske organe, regulatore finansijskih tržišta i druge. Također, projekat ima za cilj jačanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja je osnovana ovim Zakonom.

Projekt traje do 1. aprila 2017. godine, u kom periodu će se ostvariti saradnja sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerskim institucijama i ekspertima. U okviru projekta je planirana i organizacija stručne studijske posjete, kako bi se uvidjela iskustva drugih država u Evropskoj uniji i regionu, u području primjene propisa o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelima.

Na implementacije ovog projekta očekuje se da će nadležne institicije u Federaciji BiH biti osposobljene da sveobuhvatno i sistematski primjenjuju Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom kako bi se jasno pokazalo da se “kriminal ne isplati”.