Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

NEDODIRLJIVI TUŽILAC

Oleg Čavka neće odgovarati zbog nezakonitog saslušavanja novinarke Žurnala!

oleg-cavka

Drugostepena disciplinska komisija za tužioce VSTV-a odbila je tužbu Ureda disciplinskog tužioca protiv Olega Čavke zbog nezakonitog salušanja novinarke Žurnala

Ured disciplinskog tužioca VSTV-a 25.12. 2020. godine obavijestio je redakciju Žurnala da je okončan diciplinski postupak protiv tužioca Olega Čavke zbog nezakonitog saslušanja novinarke Žurnala. U obavijesti o okončanom disciplinskom postupku iz UDT-a su obavijestili redakciju Žurnala da je ovaj ured utvrdio da postoji dovoljno dokaza da je Oleg Čavka počinio povredu dužnosti. Bez obzira na to Drugostepena disciplinska komisija odbila je tužbu UDT-a, piše Žurnal.

„Obavještavamo vas da je UDT izvršio istragu navoda iz pritužbe i utvrdio da postoji dovoljno dokaza da je tužilac počinio povredu dužnosti, u dijelu navoda koji se odnose na saslušanje novinarke Omerović, pa je podnio disciplinsku tužbu protiv pomenutog tužioca. Disciplinska tužba je pravosnažno odbijena konačnom odlukom Drugostepene disciplinske komisije“, navedeno je u dopisu upućenom redakciji Žurnala od strane Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH.

Ovu odluku donijela je Drugostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sastavu tužilac Mahmut Švraka, predsjedavajući Komisije, sudija Dragomir Vukoje i tužilac Slavo Lakić.

Podsjetiti ćemo javnost da je Oleg Čavka tužen i zato što je, bez formalne naredbe o provođenju istrage, počeo samoinicijativno da istražuje na koji način je direktor Obavještajne službe BiH Osman Mehmedagić stekao fakultetsku diplomu. Državni tužilac je formirao taj spis na osnovu prijave Žurnala, a koja se isključivo odnosila na slučaj kupovine srednjoškolske diplome. U Žurnalovim tekstovima na osnovu kojih je tužilac Čavka formirao spis, detaljno su navedene informacije koje je SIPA, u saradnji sa OSA-om dostavila Tužilaštvu BiH, a u vezi sa prodajom diploma iza kojih stoji širokobriješka porodica Ševo.

I, umjesto da istražuje konkretan slučaj i konkretnu prijavu, Čavka je saslušao novinarku Žurnala, pokušavajući od nje iznuditi iskaz da je materijale o nezakonitom izdavanju diploma dobila od direktora Obavještajno sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića.

Tužilac Čavka nije poduzeo niti jednu konkretnu istražnu radnju protiv Centra za obrazovanje iz Širokog Brijega. Naprotiv, on je istragu usmjerio samo prema direktoru Obavještajne službe BiH koja je SIPA-i dostavila prve informacije o prodaji diploma. Tokom istrage, Ured disciplinskog tužioca je utvrdio da je istragu vodio proizvoljno, te da je upravo Tužilaštvo BiH izdalo naredbu Prosvjetnoj inspekciji Republike Srpske da provjeri isključivo diplomu direktora Obavještajne službe BiH.

Početkom oktobra prošle godine Oleg Čavka je obavijestio redakciju Žurnala da je donesena Naredba o neprovođenju istrage na osnovu istraživačke priče Žurnala o kupovini diploma u BiH. Čavka kaže da je „očigledno da ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno prijavljeno krivično djelo”. Također, sa zadovoljstvom nas je obavijestio da neće pokrenuti ni istragu oko Centra za obrazovanje odraslih u Širokom Brijegu.

„Vaša istraživačka priča, nakon formiranja predmeta je ovom Tužilaštvu značajno pomogla u smislu iniciranja istraživanja na evidentno brojne propuste u procesu školovanja na privatnim visokoškolskim ustanovama-više njih na području BiH, te je tim povodom istražna aktivnost dovela do sveobuhvatnih provjera validnosti diploma visokopozicioniranih službenika sigurnosnog sektora BiH, što je u konačnici dovelo zahvaljujući i Vašem istraživanju do donošenja Naredbe o provođenju istrage protiv Mehmedagić Osmana zbog krivotvorenja diploma“, naveo je tada državni tužilac Oleg Čavka.

Bez obzira na utvrđene povrede dužnosti od strane Ureda disciplinskog tužioca, Drugostepena disciplinska komisija smatra da je Oleg Čavka radio po zakonu. Podsjetit ćemo javnost kako je do sada radio Oleg Čavka.

Zbog hakiranja maila bivšeg glavnog državnog tužioca Milorada Barašina i uništavanja materijalnih dokaza iz krivičnih istraga, Čavka je kažnjen samo umanjenjem plaće. Nekoliko godina kasnije, protiv njega je otvorena krivična istraga zbog krađe mobilnih aparata iz predmeta. Utvrđeno je, naime, da je mobitele zaplijenjene u istrazi nosio kući u Brezu gdje ih je nezakonito pokušao vještačiti. Iako je Ured disciplinskog tužioca tražio od VSTV-a suspenziju Olega Čavke zbog donošenja naredbe o provođenju istrage, prijedlog je odbijen.

Nakon toga, našao se pod istragom da je od Zijada Turkovića uzimao novac za zataškavanje određenih predmeta. I ta je istraga obustavljena. U februaru 2017. godine protiv Čavke je donesena naredba o provođenju istrage u predmetu Džoker, jer je dogovarao ishode krivičnog postupka protiv Zorana Popovića, Banjalučanina optuženog za organizovani kriminal. No, glavna državna tužiteljica Gordana Tadić poduzela je sve da se i ovaj predmet zataška.