Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Ombudsmani za ljudska prava BiH: Sporan obračun naknada za prevoz

BiH

prica iz tramvaja

Ombudsmani za ljudska prava BiH preporučili su Savjetu ministara BiH da otpočnu dijalog s reprezentativnim sindikatima kako bi se došlo do nove odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla.

Odlučujući po nekoliko žalbi u prethodnom periodu, ombudsmani su zaključili da ova odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, jer zakon garantuje pravo na prevoz zaposlenima, dok odluka to pravo ograničava.

“Ombudsmani smatraju problematičnim i utvrđeni limit od 300 KM ukoliko isti nije dovoljan za pokriće troškova prevoza na posao i sa posla, te smatraju da je posebno u ovom dijelu trebalo da budu obavljene sveobuhvatne konsultacije s reprezentativnim sindikatima”, naveli su ombudsmani.

Takođe, ombudsmanima je sporna i ocjena Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da se eliminisanjem javnog prevoza kao parametra za utvrđivanje iznosa naknade i uvođenje cijene litra goriva mogu napraviti uštede.

“Postavlja se logično pitanje od kada je vožnja privatnim automobilima jeftinija od korištenja javnog gradskog i javnog međugradskog prevoza”, upitali su se revizori, navodeći primjer da su oni koji, recimo, na posao putuju sa Ilidže u Sarajevo na Marijin dvor prije kao naknadu dobijali 53 KM, a po novoj odluci im se obračunava naknada od oko 70 KM.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH kažu da će u zadatom roku odgovoriti na navode ombudsmana za ljudska prava te da je Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u Savjetu ministara BiH donesena jednoglasno.

Ombudsmani su preporučili i Parlamentarnoj skupštini BiH da izmijeni Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH, koji predstavlja temelj za odluku o naknadama za prevoz i to u smjeru da se ponovo uvedu riječi “javni prevoz”.