Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

ljudska prava

Ombudsmeni najoštrije osudili napad na aktiviste i pripadnike LGBT zajednice u Banjaluci

ombudsmeni bih

Ombudsmeni za ljudska prava su istakli da ostvarivanje prava na slobodu okupljanja nameće nadležnim organima pozitivne obaveze, tj. poduzimanje mjera s ciljem obezbjeđenja mirnog uživanja prava, što uključuje, prije svega, zaštitu i pomaganje

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuju napad na aktiviste nevladinih organizacija, novinare, pripadnike LGBT zajednice i građane, koji se proteklog vikenda desio u Banjaluci.

Ombudsmeni za ljudska prava skreću pažnju svim nadležnim institucijama na svoj nedvosmislen, nepromijenjen, konačan i meritoran stav prema kojem novinari obavljaju misiju od šireg društvenog značaja, a to je blagovremeno, istinito i potpuno informisanje javnosti, kao preduslov demokratije.

– Nosioci javnih funkcija bi trebali otvorenije istupiti u zaštiti prava LGBT populacije, povodom pojedinačnih incidenata ali i generalno. Članovi LGBT zajednice moraju biti u stanju održavati skupove bez straha da će biti objekt fizičkog napada njihovih protivnika – kazali su.

Ombudsmeni za ljudska prava su istakli da ostvarivanje prava na slobodu okupljanja nameće nadležnim organima pozitivne obaveze, tj. poduzimanje mjera s ciljem obezbjeđenja mirnog uživanja prava, što uključuje, prije svega, zaštitu i pomaganje.

Pored sačinjavanja specijalnih izvještaja, upućivanja preporuka i prijedloga za izmjenu i nadogradnju zakonodavnog okvira, institucija Ombudsmena za ljudska prava je preduzela i niz aktivnosti preventivnog i promotivnog karaktera, što obuhvata i edukaciju policijskih službenika za rad sa LGBT zajednicom i učešće u programima obuke nosilaca pravosudnih funkcija za rad na predmetima krivičnih dijela počinjenih iz mržnje.

Ujedno, Ombudsmeni pozivaju sve nadležne institucije, uključujući prvenstveno organe krivičnog gonjenja da prioritetno preduzmu mjere iz svoje nadležnosti, sa ciljem osiguranja bezbjednosti, prava na rad i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava svih građana, garantovanih ustavom i međunarodnim konvencijama koje imaju direktnu primjenu u domaćem pravnom sistemu.

Poštujući načelo nezavisnosti pravosuđa, Ombudsmeni izražavaju nadu da će pravosudne institucije adekvatno cijeniti elemenat mržnje kao kvalifikatornu okolnost u slučaju utvrđivanja krivične odgovornosti bilo kojeg učesnika pomenutih događaja, saopćeno je iz institucije Ombudsmena za ljudska prava.