Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

predstavnički dom psbih

Parlamentarci o smjeni Čavare, ličnim kartama i novom zakonu o saobraćaju

parlament bih psbih
FOTO: Fena

Poslanik Šemsudim Mehmedović (SDA) je predložio da se u dnevni red uvrsti tačka davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju ličnih karata, “kao uvjeta za potpunu slobodu kretanja svih građana Balkana”

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Dunović (Demokratska fronta) predložio je da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti inicijativa koju je, kako je rekao, potpisalo 19 poslanika. Odnosi se na donošenje odluke o razrješenju poslanika Marinka Čavare (HDZ BiH) sa pozicije predsjedavajućeg Predstavničkog doma, odnosno člana Kolegija ovog doma.

Dunović je, obrazlažući ovu inicijativu, kazao da je Čavara na 10. sjednici Predstavničkog doma 22. augusta 2023. godine, te na 6. hitnoj sjednici održanoj 28. augusta, nakon toga na 11. sjednici održanoj 21. septembra, zloupotrebljavao poziciju predsjedavajućeg.

Grubo je kršio prava i dužnosti opozicionih poslanika koje su regulisane Poslovnikom Predstavničkog doma PSBiH. Tokom rasprave na navedenim sjednicama prekidajući diskusije, oduzimajući riječ poslanica bez opravdanog razloga to radio i mimo propisanih procedura.

17 glasova “za”, 18 glasova “protiv” i tri suzdržana

– U više navrata tokom navedenih sjednica je tumačio Poslovnik Doma, iako nije nadležan za samo tumačenje. Na sjednicama nije osiguravao prisustvo članova Vijeća ministara, iako je to poslovnička obaveza. Također, predsjedavajući je prekršio Poslovnik doma i pri zakazivanju 7. hitne sjednice.

Za sazivanje sjednice su uputili zahtjev 14 poslanika, ali sjednica nije zakazana u propisanom roku, nije održana u roku od tri dana, nego u roku od 10 dana. Iz tog razloga predlažemo da se ova inicijativa uvrsti na dnevni red – kazao je Dunović.

Predstavnički dom je glasao o uvrštavanju ove inicijative u dnevni red i sa 17 glasova “za”, 18 glasova “protiv” i tri suzdržana ovaj prijedlog nije prihvaćen.

Poslanik Šemsudim Mehmedović (SDA) je predložio da se u dnevni red uvrsti tačka davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju ličnih karata, “kao uvjeta za potpunu slobodu kretanja svih građana Balkana”.

Mehmedović je naveo da su bez ovog sporazuma bespotrebne i tačke dnevnog reda koje se odnose na davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazum o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, kao i Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na zapadnom Balkanu.

– Ko će našim građanima priznavati diplome u zemljama Balkana, ukoliko nema slobode kretanja, ukoliko nema prilike da se stupi na tlo tih država. Bez ovog sporazuma, druga dva sporazuma su bespotrebna – naveo je Mehmedović.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara je kazao da od Predsjedništva BiH još nisu dobili sporazum o kojem govori Mehmedović, te će, kada ga dobiju, staviti u dnevni red.

Poslanik Safet Kešo je, uime Kluba SDA, predložio da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti i tačka “prijedlog zaključka Predstavničkog doma PSBiH o dodjeli milion KM humanitarne pomoći stanovnicima Gaze iz budžeta institucija BiH”.

Ovaj prijedlog, prilikom glasanja poslanika, nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegiju Doma na usaglašavanje.

Na ranije predloženi dnevni red nakon sjednice Kolegija doma koja je održana jutros, uvršten je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiju su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, sa zahtjevom za razmatranje Prijedloga zakona po hitnom postupku.

Informacija o stanju u oblasti migracija

Također su uvršteni i: Prijedlog rezolucije o potrebi donošenja odluke o otvaranju pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o pristupanju Evropskoj uniji, čiji je predlagač Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; kao i Prijedlog zaključka o osnivanju privremene istražne komisije u vezi sa iznošenjem obavještajnih podataka ministra odbrane Zukana Heleza, čiji su predlagač poslanici Sanja Vulić i Milorad Kojić.

Sa ranije predloženog dnevnog reda, na zahtjev nadležne parlamenrane komisije skinuti su Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu, kao i Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu.

Na dnevnom redu je, između ostalog, i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2023. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH.