Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

DOM NARODA PFBIH

Počela hitna sjednica Doma naroda FBiH na kojoj će se glasati o izmjenama Zakona o PIO

penzioneri FENA (1)

Tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju identičan je onome koji je usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na sjednici održanoj 21.12.2021. godine

U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojoj će se glasati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju (PIO), koje bi trebale omogućiti značajnije povećanje penzija u Federaciji BiH ove godine.

Predložene izmjene i dopune, između ostalog, predviđaju da će se penzije ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija.

Navedeni zakon je razmatran na sjednici Doma naroda 17. februara kada je osporavana procedura donošenja izmjena i dopuna Zakona o PIO jer je Predstavnički dom usvojio amandman na član Zakona koji nije bio obuhvaćen predmetnim izmjenama i postao sastavni dio predloženog zakona. Navedeno je jedan dio delegata smatrao spornim jer je nanesena, kako kažu, povreda Poslovnika o radu Doma naroda.

Zato je Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda zauzela stav po nastalom sporu i predložila zaključak po kojem je zadužila Vladu Federacije BiH da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke u predloženom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, te u proceduru uputi odgovarajući tekst Prijedloga zakona.

Vlada Federacije BiH je 22. februara utvrdila i po hitnom postupku uputila Domu naroda Parlamenta FBiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju identičan je onome koji je usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na sjednici održanoj 21.12.2021. godine.

– Ovim su stvoreni uslovi da Dom naroda Parlamenta FBiH u što kraćem roku usvoji ovaj, za penzionere u Federaciji BiH, izuzetno značajan zakon – navedeno je iz Vlade FBiH.