Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Podržan projekt gradnje poddionice Klopče-Donja Gračanica na Koridoru 5-C

KORIDOR I_5

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je na sjednici inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu (Projekt Koridor 5-C Klopče – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijednog 36 miliona eura.

Riječ je o izgradnji poddionice autoceste na Koridoru 5-C, zenička zaobilaznica Klopče – Donja Cračanica (tunel Pečuj), koja je na dijelu autoceste Doboj Jug – Tarčin.

Rok otplate zajma je 15 godina uključujući četiri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH i krajnjeg korisnika Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH.

Ukupna vrijednost projekta je procijenjena oko 100 miliona eura, od čega će iz kredita OFID-OPEC fonda za međunarodni razvoj biti osigurano 60 miliona eura, što uz ovih 36 miliona EBRD-ovog zajma ukupno iznosi oko 96 miliona eura, a nedostajući iznos bit će osiguran iz vlastitih sredstava.

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH prijedlog ugovora s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.