Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Potpisam sporazum koji će omogućiti resocijalizaciju maloljetnika

Kantonalni centar za socijalni rad 1
FOTO: D. B.

Direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Adnan Podžo u prostorijama Centra potpisao Sporazum o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela sa predstavnicima: UG” SUMERO”, NVO “Dajte nam šansu”, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba te sa KJU “Gerontološki centar”.

Svrha potpisivanja Sporazuma je obezbjediti prostor i uvjete za izvršenje navedene odgojne preporuke, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

Centar je na ovaj način u cijelosti obezbjedio sve pretpostavke za primjenu; Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima i navedenog Pravilnika.

Centar će potpisane Sporazume zajedno sa listom odabranih organizacija i ustanova proslijediti Kantonalnom sudu i Kantonalnom tužilaštvu.

Uz Sporazume i listu organizacija i ustanova Centar će proslijediti i Planove izvršenja izrečene preporuke predložene od strane izabranih organizacija i ustanova, na temelju kojih će sudije i tužioci odlučivati gdje odnosno u kojoj ustanovi će se provoditi predmetna odgojna preporuka.

Direktor se zahvalio potpisnicima Sporazuma na uključivanju u brigu o djeci i maloljetnicima u Kantonu Sarajevo. Istovremeno je naglasio važnost participacije ovih subjekata u resocijalizaciji maloljetnika.