Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

veće za 9,2 posto

Povećanja po godinama staža: Evo koliko će sada iznositi penzije

novac, naknade
Foto: Arhiva

Osim ove odluke, vlada je odobrila sredstva za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, kriz mjesečno novčano primanje za ovu godinu

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je Odluku o određivanju iznosa najniže penzije “s ciljem poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika”.

Kako je saopšteno, iznosi najniže penzije od 1. januara 2024. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2023. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno za 9,20% i to:

– do 15 godina penzijskog staža – 300,61 КM,
– za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina – 360,76 КM,
– za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 420,90 КM,
– za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina – 481,08 КM,
– za 40 godina penzijskog staža i više – 601,35 КM.

Usklađivanje po zakonu

“Za realizaciju ove odluke Vlada Republike Srpske će obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2.900.000 КM mjesečno, odnosno oko 34.800.000 КM do kraja 2024. godine”, naveli su iz entitetske Vlade.

Podsjetili su da je Vlada na ovaj korak obavezna prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji propisuje da se penzije ostvarene do 31. decembra prethodne godine usklađuju od 1. januara svake godine, počev od 2013. godine, prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Republici u prethodnoj godini.

Osim ove odluke, vlada je odobrila sredstva za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, kriz mjesečno novčano primanje za ovu godinu.

“Riječ je o određenom vidu novčane pomoći koja se isplaćuje kao mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina, koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju, a koji imaju 15 i više godina penzijskog staža. Počev od 2018. godine, Vlada Republike Srpske svake godine donosi odluku na osnovu koje se navedenoj kategoriji boraca vrši isplata mjesečnog novčanog primanja koje se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije. Visina mjesečnog novčanog primanja za 2024. godinu iznosi 300,61 КM, što je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo 242,55 КM”, saopćeno je iz entitetske Vlade.