Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Rade samo 5 od 9 sudija

Predsjednica Kata Senjak za Fokus.ba: Rad Ustavnog suda FBiH je dijelom blokiran!

katasenjak_3

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa ne radi još od 30. juna 2019., upozorenja o nepopunjenosti Suda i otežanom radu upućivani su svim relevantnim domaćim institucijama

Predsjednica Ustavnog suda FBiH Kata Senjak u intervjuu za Fokus.ba iscrpno je govorila o djelimičnoj blokadi ove veoma važne pravosudne institucije za funkcionisanje Federacije BiH. Ustavni sud FBiH trenutno radi na ivici kvoruma. Šta to zapravo znači za donošenje odluka odnosno kako zapravo funkcionira Ustavni sud FBiH? Koliko sudija nedostaje da bi Ustavni sud bio popunjen? Ovo su pitanja koja smo joj postavili.

Piše: Amil DUČIĆ

Kako navodi, Ustavni sud FBiH u skladu s Amandmanom XLVIII na Ustav FBiH sastoji se od devet sudaca od kojih su najmanje po dva iz reda sva tri konstitutivna naroda i jedan iz reda Ostalih. Trenutno je Ustavni sud FbiH popunjen sa pet sudaca od kojih je jedan iz reda bošnjačkog naroda, dva iz reda hrvatskog, jeda iz reda srpskog naroda i jedan iz reda Ostalih.

-Isto tako članom 28. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH propisano je da ovaj sud odlučuje većinom glasova svih sudija Ustavnog suda FBiH. Dakle, imajući u vidu gore navedene odredbe i trenutni broj sudija Ustavnog suda FBiH za održavanje sjednice sudija potrebno je da glasa svih pet sudija. U suprotnom odluka se ne može donijeti nakon čega se takav predmet skida s dnevnog reda do imenovanja svih sudaca.

Sve navedeno upućuje na zaklučak da je rad ovog suda otežan prvenstveno zbog nerazumno dugog procesa popunjavanja Suda. Međutim, i pored otežanih uvjeta rada Sud rješava predmete i donosi odluke, a prioritet su predmeti kada je podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti propisa koji ima temporalni karakter kao i predmeti kada se predoči ustavno pitanje od Vrhovnog suda FBiH i kantonalnih sudova.

Kako gledate na činjenicu da ova procedura nije do kraja provedena budući da se čeka potpis predsjednika FBiH Marinka Čavare? Kada je zapravo okončan konkurs?

-Upozorenja o nepopunenosti Suda i otežanom radu upućivani su svim relevantnim domaćim institucijama, uključenim u proces izbora i imenovanja sudija ovog Suda kao što su predsjednik i potpredsjednici FBiH, predsjedavajući Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, a prvenstveno VSTV-u kao tijelu koje je prvo u lancu ovlaštenih institucija za izbor i imenovanje sudija. Ovaj sud se obratio i Uredu visokog predstavnika za BiH Valentinu Inzku, ranijem specijalnom predstavniku EU u BiH Lars-Gunnaru Wigemarku, tražeći da svojim autoritetom pomognu u osiguranju ustavnog, zakonitog i neovisnog rada Ustavnog suda FBiH.

Šta je sa Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog u Ustavnom sudu FBiH? Da li ono funkcionira i kako je kapacitirano?

-Amandmanom XXXVIII na Ustav FBiH u okviru Ustavnog suda iz reda sudaca formira se Vijeće za zaštitu vitalnog interesa koje se sastoji od sedam članova i to po dva iz svakog konsitutivnog naroda i jedan iz reda Ostalih.

Trenutni saziv Vijeća za zaštitu vitalnih interesa je u sastavu od četvero sudaca – članova Vijeća što za posljedicu ima nemogućnost rada i to još od 30. juna 2019. godine, kada je jedan od članova Vijeća stekao uslove za mirovinu. U tom smislu do danas postoje tri predmeta iz nadležnosti Vijeća koja nisu riješena.

Koliki je značaj postupka pred Vijećem pokazuje činjenica da je to jedini postupak propisani žurni, ustavni rokovi za odlučivanje Vijeća i to sedam dana za odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva i narednih 30 dana za odlučivanje u meritumu po zahtjevu ukoliko je zahtjev prihvatljiv. Ovakvi, neuobičajeno za ustavnosudbeno odlučivanje, žurni i realtivno kratki rokovi su u funkciji deblokade donošenja zakona, propisa i akata u Domu naroda Parlamenta FBiH, skupštinama kantona i Gradu Mostaru.

Šta se može reći o odlukama Ustavnog suda FBiH, u kojoj mjeri one nisu provedene?

-Blagovremeno izvršavanje presuda Ustavnog suda FBiH jedan je od prioriteta zadataka organa zakonodavne i izvršne vlasti na očuvanju principa ustavnosti, odnosno vladavini prava i osiguranju demokratije. U tom pogledu u skaldu sa članom IV.B.3.7.c)(I) Ustava FBiH premijer je između ostalog nadležan i za sprovođenje politika i izvršavanja zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova FBiH.

Pravne posljedice zbog neizvršavanja presuda Ustavnog suda FBiH regulirane su čl. 40. i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sud FBiH. Postupajući u skladu sa odredbama člana 61. Poslovnika Ustavnog suda FBIH ovaj sud prati izvršavanje svojih odluka te na temelju takvih informacija donosi rješenja o neizvršenju odluka.

U tom smislu Ustavni sud je u gore navedenom period donio 68 rješenja kojiam je utvrdio da određene presude nisu izvršene nakon čega je o svim neizvršenim presudama radi razmatranja i poduzimanja odgovorajućih mjera obavijestio Tužilaštvo FBiH kao i domove Parlamenta FBiH. Nakon donošenja rješenja o neizvršenju presuda Ustavni sud ne raspolaže podacima o tome da li je neka od navedenih presuda u međuvremenu izvršena.