Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Oslobađanje kazne od 3 mjeseca

Predsjednik FBiH Marinko Čavara pomilovao Muhameda Alija Gašija

gasi cavara

Gaši bi trebao biti u zatvoru do 2027. godine. U Čavarinoj odluci nema obrazloženja zašto se oslobađa na tri mjeseca

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara u najnovijoj odluci pomilovao je Muhameda Alija Gašija koji je 2009. godine osuđen kao organizator zločinačke organizacije u vezi sa krivičnim djelima protupravno zauzimanje nekretnina od općeg značaja, ugrožavanje sigurnosti, pranje novca, pokušaj ubistva itd.

U Čavarinoj odluci stoji da se Gaši „djelomično oslobađa od izdržavanja izrečene kazne zatvora za period od tri mjeseca“.

Dodatnog obrazloženja ove odluke nema. Kako je navedeno, ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Nakon što je prvobitno 2009. godine osuđen na 20 godina, kasnije je Gašiju, 2010. godine, odlukom Vrhovnog suda izrečena jedinstvena kazna od 17 godina zatvora, dakle do 2027. godine.

Gaši je, između ostalog, osuđen za pokušaj ubistva Amira Pašića Faće, te ugrožavanje sigurnosti. Sudsko vijeće je tada utvrdilo da optužba nije uspjela da dokaže da je Gaši organizovao ubistvo Ramiza Delalića Ćele i on je oslobođen te tačke optužnice.

Također, Čavara je pomilovao i Nataliju Berbić. Ona je presudom Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 K 08.03.2018. godine osuđena za krivično djelo “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja” na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, koja je presudom Vrhovnog suda F BiH u Sarajevu, broj 03 0 K 015745 18 Kž od 21.10.2019. godine, preinačena na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Prema Čavarinoj odluci djelomično je oslobođena od izdržavanja izrečene kazne zatvora za period od 3 mjeseca.

Inače, Čavara je 6. juna dospio na „crnu listu“ SAD-a i to „zbog odgovornosti za ili saučesništvo, zbog direktnog ili indirektnog učešća, kršenja ili djelovanja koja predstavljaju opstrukciju ili prijete provedbi bilo kojeg regionalnog sigurnosnog, mirovnog sporazuma ili sporazuma o saradnji ili o obostranom priznanju, okvirnog sporazuma ili mehanizma koji se odnosi na Zapadni Balkan, uključujući Prespanski sporazum iz 2018, Ohridski okvirni sporazum iz 2001, Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN 1244, Daytonski sporazum, Zaključke Konferencije Vijeća za provedbu mira održane u Londonu u decembru 1995, uključujući odluke ili zaključke visokog predstavnika, Vijeća za implementaciju mira ili njegovog Upravnog odbora ili Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju ili, kada je riječ o bivšoj Jugoslaviji, Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove”.