Predstavnici naroda Rohinja informirali Izetbegovića o stradanju tog naroda

BiH

izetbegovic_rohinje

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio je predstavnike naroda Rohinja koji su ga informirali o aktuelnoj situaciji u Mijanmaru i stradanju tog naroda.

Delegaciju su predvodili predsjednik nacionalnog vijeća “Arna” Džafer Nurulislam, predsjednik organizacije “RICAA” Myint Rijaz i direktor “Istraživačkog centra Rohinja naroda” Ataullah Nurulislam Ata.

Predstavnici Rohinja muslimana informirali su predsjedavajućeg Izetbegovića da su pripadnici njihovog naroda od 1962. godine u više navrata bili izloženi ubistvima i progonima, kao i svim oblicima uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, koje provodi budistička većina. Istaknuto je da u posljednjih šest godina traje nova kampanja progona i zločina nad Rohinjama, koja je rezultirala hiljadama ubistava i etničkim čišćenjem, usljed kojeg su stotine hiljada pripadnika ovog naroda protjerane iz Mijanmara.

Istaknuli su indolentan odnos međunarodne zajednice, koja nije učinila dovoljno da se zaustavi stradanje njihovog naroda, te da pomogne onima koji su bili prinuđeni da utočište potraže na teritorijama drugih država.

Predsjedavajući Izetbegović izrazio je saosjećanje i puno razumijevanje za položaj Rohinja, istaknuvši da očekuje energičniji angažman međunarodne zajednice, naročito muslimanskih zemalja, s ciljem da se zaustave stradanje i humanitarna katastrofa.

Naglasio je da će u okvirima svojih mogućnosti i nadležnosti učiniti sve kako bi se pomoglo Rohinjama, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.