Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

u 76. godini

Preminuo akademik Dževad Jahić

dzevad jahic
FOTO: Facebook
Akademik Dževad Jahić

Osim naučnog, bavi se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama

Istaknuti  bosanskohercegovački lingvist Dževad Jahić umro je danas u 76. godini. 

Vijest o njegovoj smrti objavio je predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sanjin Kodrić na Facebooku.

– Plemenit i dobar čovjek, učitelj i prijatelj… Bog Dragi neka mu bude milostiv – objavio je na svom Facebook profilu Sanjin Kodrić, predsjednik je Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini.

Jahić je rođen 15. augusta 1948. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Završio je studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973. Magistarski rad pod nazivom “Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne” odbranio je 1981. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu radi od 1975. Godine 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskoga književnog jezika. Od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Područja Jahićevog naučnog zanimanja su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima (Južnoslovenski filolog, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Slavjanskoje slavjanovedenije, Pregled, Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa). Član je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Osim naučnog, bavi se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama. Informacije o komemoraciji, dženazi i ukopu bit će naknadno objavljene.