Prerađivači mlijeka pozdravili davanje odobrenja za izvoz u EU

farma-krava

Grupacija prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda pri Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) Bosne i Hercegovine pozdravila je odluku Ureda za hranu i veterinarstvo Evropske unije (FVO) i davanje odobrenja za izvoz mlijeka u EU iz mljekara koje su ispunile neophodne uvjete za izvoz.

Podsjećaju da će četiri bosanskohercegovačke mljekare (Mljekara Meggle d.o.o. Bihać, Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica, Milkos d.d. Sarajevo i Mljekara Livno d.o.o. Livno), kako je najavljeno na danas održanoj konferenciji za novinare Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ureda za veterinarstvo BiH, početi izvoziti mlijeko u Evropsku uniju za oko dva mjeseca.

Iz VTKBiH navode da to predstavlja ohrabrujuću vijest za mljekarsku industriju BiH, pogotovo imajući u vidu da je Grupacija prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda, odnosno Komora, uložila velike napore kako bi ukazali na strateški značaj ispunjavanja uvjeta za izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina, kao i ostalih animalnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, što treba da predstavlja dugoročni cilj zemlje.

Uime Grupacije proizvođača mlijeka, VTKBiH pozitivno ocjenjuje sve napore i dosadašnje rezultate Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ureda za veterinarstvo BiH, te ujedno izražava nadu da će i ostale aktivnosti koje je neophodno provesti radi boljeg pozicioniranja mlječne industrije BiH u dogledno vrijeme biti pokrenute i realizirane.

Iz Komore navode da je industrija mlijeka u Bosni i Hercegovini nesporno jedna od najkonkurentnijih i najbolje uređenih grana agroindustrije, čiji je izvoz dominirao ukupnim izvozom prehrambenih proizvoda na tržište Republike Hrvatske, prije njenog pristupanja Evropskoj uniji, a potom je uspješno preusmjeren na tržišta CEFTA 2006, kao i na domaće tržište.

Naglašavaju da bi proširenje potencijalnog izvoznog tržišta omogućilo znatno povećanje proizvodnje mlijeka, razvoja novih proizvoda, povećanje zaposlenosti i izvoza, te smanjenje uvoza i deficita.

Osim direktnih efekata na razvoj industrije mlijeka, posredno bi povećanjem stočnog fonda bio potaknut i razvoj pratećih grana, poput industrije stočne hrane, građevinarstva za izgradnju novih kapaciteta, prijevoza za povećane isporuke sirovina i gotovih proizvoda, i slično, saopćeno je iz Službe za informiranje VTKBiH.