Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

sud bih

Presuda za silovanje na Alipašinom Polju 30. novembra

SUD-BIH-222

Advokatica Vasvija Vidović je ukazala na manjkavost optužnice, rekavši da nedostaju informacije kada i gdje su silovanja vršena, u smislu tačne lokacije

Iznoseći završnu riječ, Odbrana je zatražila da Sud BiH donese presudu kojom se optuženi Jasmin Erović oslobađa optužbe da je 1992. godine na području Alipašinog Polja nekoliko puta silovao svjedokinju “A”.

Izricanje prvostepene presude je zakazano za 30. novembar.

Eroviću je izmijenjenom optužnicom stavljeno na teret da je, kao pripadnik štaba Teritorijalne odbrane (TO) “Stela” i Specijalnih jedinica Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), od maja do kraja jula 1992. godine na spratu stambene zgrade na Alipašinom Polju nekoliko puta vršio silovanje nad svjedokinjom “A”.

Advokatica Vasvija Vidović je ukazala na manjkavost optužnice, rekavši da nedostaju informacije kada i gdje su silovanja vršena, u smislu tačne lokacije.

“Tužilaštvo nije dokazalo da je optuženi bio pripadnik štaba TO-a ‘Stela’ i Specijalne jedinice ABiH, da je optuženi osoba koju je svjedokinja ‘A’ identifikovala i da je on počinio to krivično djelo”, rekla je Vidović.

Materijalni dokazi na kojima je Tužilaštvo BiH zasnivalo tvrdnju o pripadnosti optuženog štabu i Specijalnoj jedinici, kako je navela Vidović, osporeni su u toku postupka, nisu potkrijepljeni izjavama svjedoka, nisu relevantni, niti su predočeni svjedocima.

Istakla je da se pripadnost određenim jedinicima ne dokazuje samo spiskom mogućih pripadnika, nego i drugim dokumentima, koji su u ovom slučaju izostali.

Prema njenim riječima, iz izjava svjedoka Odbrane i iz materijalnih dokumenata proizlazi da je Erović od aprila 1992. do maja 1995. bio pripadnik Ministarstva odbrane, te da je imao dužnost ličnog pratioca zamjenika ministra.

Govoreći o dva iskaza svjedokinje “A” koji su na glavnom pretresu pročitani, Vidović je naglasila da su kontradiktorni, nepouzdani te da im se ne može pokloniti vjera. Također je dodala da nijedan dokaz Tužilaštva BiH ne potkrepljuje navode ove svjedokinje i Odbrana nije bila u mogućnosti unakrsno da je ispita.

“Pravno pitanje jeste da li se može zasnivati osuđujuća presuda samo na iskazu a nije potkrijepljen drugim dokazima, čega je svjestan i tužilac… Sveobuhvatna analiza krivičnog postupka i izvedenih dokaza ukazuje da nije dokazana radnja koja mu se stavlja na teret”, istakla je Vidović.

Sudskom vijeću je predložila da donese presudu kojom se Erović oslobađa krivice, jer nije dokazano da je počinio krivično djelo.

Državno tužilaštvo je prethodno zatražilo da Erović bude proglašen krivim. On je ranije bio optužen sa Senadom Džananovićem i Edinom Gadžom, ali je njegov predmet razdvojen.