dom naroda

Prihvaćeni Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima i Nacrt izmjena Porodičnog zakona

Foto: Hazim Aljović/FENA

Ovakvo stanje također direktno utiče i na budžet Federacije BiH zbog neubiranja poreza, akciza, doprinosa na plate, carina i sl., navela je Vlada predlažući federalni zakonski propis o jakim alkoholnim pićima

Dom naroda Federalnog parlamenta odobro je većinom glasova na sjednici Nacrt federalnog zakona o jakim alkoholnim pićima i zadužio predlagača, Federalnu vladu, da organizira tromjesečnu javnu raspravu o ovom aktu prije nego što bude opet vraćen u parlamentarnu proceduru, u formi prijedloga.

Nacrt je odobren gotovo bez rasprave nakon što je iz Vlade obrazloženo da Federacija nema zakon ove vrste zbog čega je oblast proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića tržišno nekontrolisana i treba je urediti. Glavni cilj je stoga obezbijediti zakonodavno–pravni okvir i uspostaviti jedinstveno i uređeno tržište u skladu s evropskim standardima.

To između ostalog znači uspostavu registra proizvođača jakih alkoholnih pića, definisanje uslova za bavljenje proizvodnjom, uspostavu efikasnog sistema za ispitivanje kvaliteta i organoleptičko ocjenjivanje, osiguranje kontrole proizvodnje, upoznavanje proizvođača s mogućnostima zaštite geografskog porijekla jakih alkoholnih pića, stavljanje ovih pića u promet i drugo.

“Siva zona”

Navodeći razloge za donošenje zakona, Vlada je navela da usljed toga što ga nema, izostaju i pouzdani podaci pa proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji ostaje u tzv. „sivoj zoni“. Prema procjenama, više od 60 posto proizvodnje i prometa ovih pića tržišno je nekontrolisano.

Zbog toga domaći proizvođači pribjegavaju zapošljavanju radnika nacrno, što njih stavlja u izuzetno negativan položaj u smislu nemogućnosti ostvarenja socijalne i zdravstvene zaštite, penzijskog osiguranja i drugih prava po osnovu rada.

S druge strane, „pravi“ proizvođači alkoholnih pića u Federaciji susreću se s nizom problema u proizvodnji i prometu, s nelojalnom konkurencijom i sličnim problemima.

Ovakvo stanje također direktno utiče i na budžet Federacije BiH zbog neubiranja poreza, akciza, doprinosa na plate, carina i sl., navela je Vlada predlažući federalni zakonski propis o jakim alkoholnim pićima.

Nacrt izmjena Porodičnog zakona

Dom naroda Federalnog parlamenta prihvatio je na današnjoj sjednici bez mnogo rasprave Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i uputio ga u javnu raspravu od 40 dana,

Značajna novina u Nacrtu isključuje mogućnost potpunog lišenja poslovne sposobnosti u oblastima pravne zaštite osobama s umanjenim sposobnostima i ostavlja samo mogućnost ograničenja poslovne sposobnosti.

Izmjene Porodičnog zakona u tom cilju uradilo je Federalno ministarstvo pravde radi implementacije principa na koje je ukazao 2015. godine Evropski sud za ljudska prava u predmetu ‘Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine“.

Iz te presude, naime, proizilazi da u Bosni i Hercegovini trenutno postoji strukturalni problem u pogledu postupanja sa osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koje se smještaju u ustanove socijalne zaštite, a bez primjene standarda kontrole koje zahtijeva Evropska konvencija o ljudskim pravima.