Prije 20 godina desio se masakr na Kapiji

BiH

KapijaTuzla8

Masakr na Kapiji je najteži zločin počinjen u proteklom ratu nad civilima Tuzle koji se dogodio 25. maja 1995. godine.

Srpska vojska je toga dana u 20:55 sa Ozrena ispalile granatu na sastajalište mladih poznato kao Kapija.

Granata je ubila 71 građanina Tuzle, a ranila ih 150. Prosjek godina ubijenih bio je 23, a najmađa žrtva imala je samo dvije godine.

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) danas će održati stajanje u povodu godišnjice od masakra na tuzlanskoj Kapiji. Polusatno stajanje će se obaviti u 9 sati i 30 minuta na Sonom trgu u Tuzli nakon čega će aktivisti UDIK-a obaviti polaganje vijenca na Kapiji.

Svojim činom stajanja i polaganjem vijenca UDIK želi podsjetiti javnost da još uvijek ima onih koji pamte ovaj zločin na tuzlanskoj Kapiji, jer i nakon dvadeset godina postoji negiranje ali i slabo djelovanje Tužilaštva o ovom slučaju.

Na to ukazuje i činjenica da je do danas za ovaj zločin osuđena samo jedna osoba, Novak Đukić, koji se trenutno nalazi u Srbiji i izbjegava izdržavanje zatvorske kazne.

Na Kapiji su poginuli:

Suzan Abulismail (15), Edina Ahmetašević (20), Elvis Alagić Enko (17) Admir Alispahić (24), Lejla Atiković (14), Asmir Bakalović (19), Adnan Beganović (16), Damir Bojkić (27), Indira Borić (36), Ilvana Bošnjaković (17), Elma Brguljak (20), Lejla Bučuk (16), Sanja Čajić (17), Selma Čaušević (17), Amir Čekić (21), Samir Čirak (18), Almasa Ćerimović (19), Zada Dedić (20), Razija Djedović (19), Amir Đapo (20), Suzana Đušić (14), Amir Đuzel (26), Muris Fatušić (15), Ago Hadžić (20), Hamdija Hakić (48), Senad Hasanović (26), Šemsa Hasičić (20), Alem Hidanović (19), Nedim Hodžić (30), Hasan Hrustanović (25), Adnan Hujdurović Kindže (18), Elvira Hurić (16), Almir Jahić Bato (18), Azur Jogunčić (24), Sandro Kalesić (2), Franc Kantor (24), Damir Kurbašić (20), Vanja Kurbegović (17), Vesna Kurtalić Veca (15), Sulejman Mehanović (28), Pera Marinović (37), Nenad Marković Nešo (19), Amira Mehinović (21), Edin Mehmedović (19), Edisa Memić (19), Adrijana Milić (17), Nešet Mujanović (20), Edin Mujabašić Mony (21), Samir Mujić (28), Elvir Murselović (23), Šaban Mustačević (29), Dijana Ninić (20), Selma Nuhanović (17), Indira Okanović (16), Rusmir Ponjavić (20), Raif Rahmani (22), Fahrudin Ramić (34), Nedim Rekić (27), Jasminko Rosić (32), Nihad Šišić (19), Armin Šišić (19), Senahid Salamović (25), Edhem Sarajlić (20), Jasminka Sarajlić (23), Asim Slijepčević Asko (20), Savo Stjepanović (25), Jelena Jezidžić Stojičić (44), Ilinka Tadić (53), Azur Vantić (19), Mustafa Vuković (23) i Adnan Zaimović Garo (27).