Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Javni poziv

Produžen rok za dodjelu kompostera za recikliranje kućnog biootpada

komposter

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev, te ima pravo na dodjelu jednog kompostera po domaćinstvu

Međunarodna organizacija „People in Need“ u Bosni i Hercegovini je produžila rok za dostavu prijava na javni poziv za besplatnu dodjelu kompostera građanima kantona Sarajevo do 31. januara 2023. godine.

Pomenuta organizacija, koja u partnerstvu sa KJKP „Rad“ i općinama KS realizuje projekat „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, početkom decembra prošle godine objavila je javni poziv za dodjelu 996 kompostera zapremine od po 700 litara građanima sa prebivalištem u ovom kantonu.

Kako je navedeno u tekstu javnog poziva pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje imaju fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove: da imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo, da su obveznici plaćanja odvoza komunalnog otpada za stambeni prostor na adresi prebivališta, da nemaju neizmirenih dospjelih obaveza prema KJKP „RAD“, da raspolažu okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta, te da imaju registrovan plastenik/staklenik ili redovno obrađuju površinu preko 50 m2 .

Prva tri uslova provjerava KJKP RAD uvidom u registar, dok se ispunjenje ostalih uslova dokazuje ovjerenom izjavom podnosioca zahtjeva i provjerom u službenim evidencijama. Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev, te ima pravo na dodjelu jednog kompostera po domaćinstvu.

Zahtjev je moguće podnijeti lično ili poštom na adresu: Organizacija „People in Need”, Derviša Numića 2, Sarajevo 71000 BiH, sa natpisom „Zahtjev za dodjelu kompostera“ ili putem elektronske pošte na sljedeću mail adresu: benjamin.kulo@peopleinneed.net sa naslovom „Zahtjev za dodjelu kompostera“.

Zainteresovani obrazac zahtjeva mogu preuzeti na OVOM linku , a dodatne informacije mogu pronaći na web adresi KJKP „Rad“ ili na društvenim mrežama.

Projekat „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” finansira Vlada Češke Republike.