Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Produžen rok za uplatu novca za nabavku vakcine

Caucasian female doctor scientist wearing protective clothing and face mask, using syringe for vaccination. Coronavirus covid 19 pandemic biohazard.
Caucasian female doctor scientist wearing protective clothing and face mask, using syringe for vaccination. Coronavirus covid 19 pandemic biohazard.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je na dan dobijanja zahtjeva od COVAX-a odmah uzvratilo odgovor zatraživši ekstenziju predstavljenog roka za uplatu preostalih sredstava uime BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH, sljedeći iskazane potrebe nadležnih zdravstvenih institucija BiH, potpisalo je Ugovor o preuzimanju obaveza (aranžman o obaveznoj kupovini) sa Globalnim savezom za vakcine (GAVI).

Sljedeći potpisani Ugovor između Ministarstva civilnih poslova BiH i GAVI-a, potpisan je “Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcine putem mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje Covid-19” sa nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, kojim su nadležne zdravstvene institucije preuzele obaveze definirane Ugovorom sa GAVI-em.

U zadanom roku uplaćen je avans u iznosu od 20 procenata ukupnog iznosa čime je zadovoljen prvi uvjet GAVI-a prema zemljama potpisnicama Ugovora, soapćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Na sastanku koji je održan 27. novembra ove godine u Doboju na kojem su prisustvovali premijeri i ministri zdravstva entiteta, predstavnici Brčko distrikta i Ministarstva civilnih poslova predstavljena je Informacija o neprihvatanju niti jedne od četiri predložene opcije financijske garancije od GAVI-a. Na tom sastanku su oba premijera izjavila da će osigurati sredstva za naručene vakcine.

Ubrzo zatim, 10. decembra Ministarstvu civilnih poslova BiH kao potpisniku Ugovora uslijedio je zahtjev COVAX mehanizma za uplatu preostalog dijela sredstava prema GAVI-u sa rokom ne kasnijim od 15. decembra ove godine.

Sljedeći pristigli zahtjev, Ministarstvo civilnih poslova BiH je promptno uputilo poziv nadležnim zdravstvenim institucijama, a na osnovu člana 4. Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcine putem mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje Covid-19 (COVAX), s ciljem uplate preostalog dijela sredstava.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH su u traženom vremenskom okviru izvršili uplatu preostalog dijela sredstava prema Ministarstvu civilnih poslova BiH dok je Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo odgovor da su finansijska sredstva za ove namjene planirana u budžetu Federacije BiH za 2021. godinu.

Svjesni veoma kratkog roka datog za uplatu preostalog dijela sredstava, Ministarstvo civilnih poslova BiH je na dan dobijanja zahtjeva od COVAX-a odmah uzvratilo odgovor zatraživši ekstenziju predstavljenog roka za uplatu preostalih sredstava uime BiH.

Svakodnevnom komunikacijom sa predstavnicima GAVI-a o produženju roka za uplatu preostalog dijela sredstava u Ministarstvo civilnih poslova je 17. decembra u večernjim satima stigao odgovor u kojem su ih informirali da je produžen rok do 23. decembra 2020. godine.

Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve građane Bosne i Hercegovine da se broj naručenih doza u iznosu od 1.232.000, dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20 posto stanovništva BiH, odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama COVAX-a.