Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Možemo li u NATO?

Remont bh. helikoptera na čekanju od 2014, neki su stari i 52 godine!

Odluku tešku 7,5 miliona KM produžavaju iz godine u godinu. Prosječna starost helikoptera Oružanih snaga BiH iznosi 39 godina

Iz godine u godinu Vijeće ministara BiH produžava odluku o utošku 7,5 miliona KM (preciznije 7.480.000 KM za projekat remont helikoptera Oružanih snaga BiH. Tako će se pred Vijećem ministara uskoro ponovo naći produženje ove odluke koja je trebala biti provedena u 2014. godine. Prema prijedlogu, ova odluka produžava se za 2021. godinu.

Piše: A. DUČIĆ

Oružane snage BiH trenutno imaju 38 helikoptera. Srednji transportni Mi-8 su prosječne starosti 35 godina, laki višenamjenski helikopteri UH-1H su prosječne starosti od čak 52 godine i Gazela prosječne starosti 30 godina. Tako ukupna prosječna starost helikoptera iznosi 39 godina.

Uprkos ovakvoj starosti helikoptera, još uvijek se nije realizirala odluka o njihovom remontu. Naime, proces realizacije višegodišnjih projekata bio je započet u prethodnom periodu, ali je došlo do zastoja zbog pokrenutih žalbenih postupaka te se shodno tome oni prenose u narednu godinu.

Vijeće ministara BiH je 18. decembra 2013. godine, na prijedlog Ministarstva, donijelo Odluku o višegodišnjem projektu remonta helikoptera za period 2013 – 2014. godina kojom je Ministarstvu odobreno 7.480.000 KM za remont četiri helikoptera.

Kako su utvrdili državni revizori, tokom provođenja procedure ugovaranja remonta helikoptera, okolnosti za realizaciju ovog projekta su se mijenjale pa je Ministarstvo više puta pokretalo postupke javnih nabavki, mijenjalo vrstu i broj helikoptera koje će remontovati te produžavalo rokove realizacije projekta.

Prema posljednjoj izmjeni navedene Odluke od 22. decembra 2017. godine, projekat je produžen do 2020. godine, i to za nabavku usluga remonta dva helikoptera.

Postupak nabavke (pregovarački postupak sa objavom obavještenja u skladu s članom 8. stav 4. Zakona o javnim nabavkama) usluga generalnog remonta i modifikacije navigacijsko-komunikacijske opreme za dva helikoptera u iznosu od 7.480.000 KM sa PDV-om, iz decembra 2016. godine je poništen početkom 2019. godine.

Presudom Suda BiH od 12. februara ove godine odbijena je tužba Ministarstva protiv Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH od 31. jula 2018. godine kao neosnovana.

S druge strane Vijeće ministara BiH je usvojilo Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta osiguranja i unapređenja operativnosti helikoptera OS BiH sa periodom realizacije 2016. – 2025. u iznosu od 300.000.000 KM.
Ovaj projekat predviđa kupovinu novih helikoptera (srednji transportni i laki višenamjenski), te generalni remont i nadogradnju/modernizaciju rentabilnih helikoptera koji se nalaze u sastavu OS BiH.

Prošle godine Oružane snage BiH nabavile su u saradnji s Vladom SAD-a četiri nova helikoptera Bell Huey II, koji će biti isporučeni našoj državi u naredne tri godine. Ugovor o nabavci potpisali su ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i ambasador SAD-a u BiH Eric Nelson.