Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Iz FUZIP-a za Fokus.ba

Rukovodstvo Kliničkog centra Tuzla nezakonito, vlast ignoriše nalaze inspekcije?!

UKC TUZLA Foto Vlada TK

V.d. direktor kojem spremaju puni mandat bivši je kandidat PDA za gradonačelnika Tuzle i ne ispunjava uslove. Prekršen zakon kod imenovanja Upravnog odbora

Federalna inspekcija utvrdila je flagrantno kršenje zakona u procesu imenovanja upravljačkih struktura Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla konkretno Upravnog odbora i direktora, potvrđeno je za Fokus.ba u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. U najkraćem, aktuelni Upravni odbor imenovan je nezakonito, a v.d. direktor Alen Kamerić (PDA) kojem se želi dodijeliti puni mandat, nema uslove za imenovanje.

Piše: A. DUČIĆ

I ne samo to, nalazi federalne zdravstvene i inspekcije rada nakon nadzora izvršenog 22. novembra, su, kako sada stvari stoje, samo mrtvo slovo na papiru. Naime, vlast u TK čine SDP, PDA, SBB i Naša stranka. Iako je UKC Tuzla pod ingerencijom i Federacije BiH, trenutno se čini sve da FBiH nema nikakvog upliva u upravljanje ovim kliničkim centrom.

Kako su za Fokus.ba odgovorili iz FUZIP-a, federalni zdravstveni inspektor sačinio je zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru kojom prilikom je izvršio uvid u traženu dokumentaciju i konstatovao da Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla, nije imenovan u skladu sa članom 64. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH niti u skladu sa stavom 6. istog člana, budući da u Upravnom odboru nema predstavnika Federacije BiH.

Dalje, nije predočena saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva za imenovanje v.d. direktora, kako je to utvrđeno čl. 66. stav 3. Zakona.

-Uvidom u personalni dosije pomoćnika direktora (Bahrudin Hadžiefendić SBB op.a.), inspektor je utvrdio da isti ne ispunjava u cijelosti uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako su utvrđeni općim aktima subjekta nadzora, tj. nema završenu specijalizaciju, kao ni pet godina radnog iskustva nakon položenog specijalističkog ispita – istaknuli su iz FUZIP-a.

Shodno nalazima inspekcijskog nadzora, dodali su, postupajući federalni zdravstveni inspektor je uputio informaciju Federalnom ministarstvu zdravstva o utvrđenim nepravilnostima.

-U nadzoru je dalje utvrđeno da je osnivačka prava nad JZU UKC Tuzla preuzela Federacija BiH Odlukom o preuzimanju osnivačkih prava – temeljem kog akta je usvojen i objavljen Statut istog poslodavca, te je shodno navedenim aktima,  JZU UKC Tuzla bila u obavezi poštivati federalne propise. Ove su činjenice potvrđene i Zaključkom Vlade FBiH – V.broj:1611/2017 od 07.12.2017. godine, tč. 4. koji glasi: „Mjerodavni organi Tuzlanskog kantona u saradnji sa Vladom Federacije BiH obavezni su aktivnosti u vezi izbora i imenovanja organa nadzora, upravljanja i rukovođenja u JZU UKC Tuzla provoditi suglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i propisima donijetim na osnovu ovog zakona, te odlukama o preuzimanju osnivačkih prava nad ovom zdravstvenom ustanovom donijetim od strane Parlamenta Federacije BiH i Skupštine TK – ističu iz FUZIP-a.

O ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta koje je definirano aktom o sistematizaciji stara se sam poslodavac, budući da sam utvrđuje uvjete i bira kandidata za obavljanje odnosnih poslova. Eventualno nepoštivanje vlastitih akata poslodavca Zakonom o radu FBiH nije utvrđeno kao prekršaj.

-Na upit inspektorice, prisutni je pojasnio da je v.d. direktora imenovan od strane Upravnog odbora bez pribavljene saglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva, ali uz saglasnost Premijera odnosno Vlade TK, kako je to precizirano odredbama prečišćenog teksta Statuta, koji je stavljen van snage objavom novog  Statuta  u Službenim novinama Federacije BiH. Upravni odbor subjekta nadzora imenovan je na period od 3 mjeseca od strane Vlade TK, do 23.11.2021. godine. Kako je kod JZU UKC Tuzla u toku objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta „pomoćnik direktora za nastavu i naučno istraživački rad“ to je postupajuća federalna inspektorica rada, upravnom mjerom poslodavca upozorila na obavezu dosljedne i potpune primjene pozitivnih federalnih zakonskih i podzakonskih akata i  važećih vlastitih općih akata, kod provođenja postupka prijema u radni odnos, odnosno imenovanja rukovodećih radnika – kazali su nam u FUZIP-u.

S druge strane predsjednik Upravnog odbora UKC Tuzla Nedim Salibegović (SDP) kaže za Fokus da direktor još nije konačno imenovan.

-Upućeno je na saglasnost Kantonalnoj vladi i na mišljenje kantonalnom ministru zdravstva. Nije bilo konačnog imenovanja. Procedure su takve, ide prijedlog, saglasnost Kantonalne vlade, mišljenje kantonalnog ministra i onda odluka u imenovanju – rekao je on.

Upitan kako komentira nalaze federalne inspekcije o tome da Upravni odbor nije imenovan u skladu sa zakonom, dok direktor ne ispunjava uvjete za imenovanje na tu funkciju, Salibegović kaže:

-UO još nije zvanično zaprimio nalaz inspekcije, tek kada ga zaprimi očitovat ćemo se o njemu.

Inače, Kamerić je bio kandidat PDA Mirsada Kukića za gradonačelnika Tuzle na prethodnim lokalnim izborima, a Hadžiefendić, bivši SBB-ov ministar zdravstva TK-a, a imenovani su nakon što je koalicija SDP-PDA-SBB-Naša stranka preuzela vlast.