Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Za rubriku "Vjerovali ili ne"

Sanacija zgrade Predsjedništva nakon požara 2014. još traje, planiraju je završiti do 2024?!

predsjednistvo bih pixsell
16.01.2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Zgrada Predsjednistva Bosne i Hercegovine. Photo: Armin Durgut/PIXSELL (16.01.2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Zgrada Predsjednistva Bosne i Hercegovine. Photo: Armin Durgut/PIXSELL, ASCII, 116 compon

Sve je trebalo završiti do 2017. godine, ali onda je birokratija umiješala prste. Još uvijek nisu pribavili sve saglasnosti za sanaciju zgrade ove državne institucije

Služba za zajedničke poslova institucija BiH predložila je Vijeću ministara donošenje odluke kojom se prolongira završetak radova na projektu sanacije zgrade Predsjedništva BiH do 2024. godine, saznaje Fokus.ba.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Ova informacija mogla bi se svrstati i u kategoriju rubrike „vjerovali ili ne“, budući da se radi o sanaciji krova i zgrade koji su dijelom stradali tokom masovnih protesta iz februara 2014. godine.

Napominju da je Službi odobreno 2.255.000 KM od čega 1.800.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju krova, 100.000 KM za sanaciju dijela objekta uništenog u požaru te 355.000 KM za izradu projektne dokumentacije za zgradu Predsjedništva BiH.

-Obzirom da radovi nisu tekli u skladu sa planiranom dinamikom, usljed žalbi ponuđača te kompleksnosti samih predmeta nabavke, Odlukom o izmjeni odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „projektovanje zgrade i sanacije i rekonstrukcije krova“ u zgradi Predsjedništva BiH dinamika i realizacija radova pomjerena je za period 2017-2018. godina.

Postupci Sanacije i rekonstrukcije krova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Sanacije dijela objekta Predsjedništva BiH koji je uništen požarom a koji koristi Ministarstvo za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH su završeni – navode u prijedlogu odluke.

Kako se ističe, Ugovor o izradi tehničke dokumentacije potpisan je sa konzorcijem kojeg čine IG Banja Luka i Urbing d.o.o. Sarajevo 12.09.2018. godine. Dopisom od 18.12.2019. godine projektant se obratio sa zahtjevom za produženjem roka za dostavu prve faze projektne dokumentacije sa obrazloženjem da je 14.12.2019. godine podnio zahtjev Zavodu za zaštitu spomenika FBiH za izdavanje saglasnosti. Na osnovu toga, projektant je 10.01.2019. godine obaviješten da je rok od 80 dana za prvu fazu projekta produžen za period do pribavljanja svih potrebnih saglasnosti, odnosno, rok se produžava za period do pribavljanja svih potrebnih saglasnosti i dodatnih 24 dana (za period od 14.12. – 07.01.2019. kada ističe rok za prvu fazu projekta).

Služba za zajedničke poslove institucija BiH podnijela je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja Zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje prethodnih istražnih radova na zgradi Predsjedništva. Odgovor na zahtjev dostavljen je 15.04.2019. godine, u kojem se traži dopuna zahtjeva, odnosno izmjena dijela Plana i programa aktivnosti, dokaz o osiguranju financijskih sredstava i dokaz o vlasništvu.

Aktom od 06.05.2019. godine Federalnom ministarstvu dostavljena je Dopuna zahtjeva za izdavanje saglasnosti, međutim 13.05.2019. godine Ministarstvo se ponovo obraća Službi sa obavijesti o dopuni zahtjeva, ovaj put se traži nova izmjena u Planu i programa aktivnosti, kao i saglasnost Pravobranilaštva BiH na izvođenje planiranih radova, „…s obzirom da je predmetno kulturno dobro kao državno vlasništvo“.

Nakon dostavljanja Mišljenja Pravobranilaštva BiH, od 01.07.2019. godine, u kojem se Pravobranilaštvo smatra nenadležnim, Služba isto, uz dopunu Plana i programa aktivnosti, dostavlja Ministarstvu na izdavanje saglasnosti. Rješenje Federalnog minstarstva prostornog uređenja o prethodnim radovima istražnog karaktera pribavljeno je 25.07.2019. godine.

-Prema prethodno pribavljenom Mišljenju obraćamo se Ministarstvu privrede sa zahtjevom za odobrenje obavljanja geoloških istražnih radova. Ministarstvo privrede KS 05.09.2019. godine obratilo se Službi sa zahtjevom za dopunu dokumentacije, među ostalim tražena je i Urbanistička saglasnost od Općine Centar i klauzula pravosnažnosti na Rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Na osnovu toga obraćamo se Federalnom ministarstvu aktom od 26.09.2019. godine, koji izdaje klauzulu. Općini Centar podnosimo Zahtjev za izdavanje Urbanističke saglasnosti. Urbanistička saglasnost je izdata 06.11.2019. godine i postala pravosnažna 29.11.2019. godine. Dana 02.12.2019. godine dostavljamo Ministarstvu privrede KS dopunu dokumentacije, a ponovni zahtjev za dopunu dokumentacije dobijamo od Ministarstva 26.12.2019. godine, u kojem je navedeno od kojih vlasnika podzemnih instalacija je potrebno tražiti saglasnost i istu dostaviti Ministarstvu – ističu iz Službe.

Potom se Služba obraća Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, BH Telecomu, KJKP Sarajevogas, KJKP Vodovod i Kanalizacija, Elektrodistribuciji i Službi za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar. Izbijanjem pandemije Covid-19 i proglašenjem stanja prirodne nesreće postupak pribavljanja saglasnosti je usporen.

Tek 23.06.2020. godine dostavljaju Ministarstvu privrede KS tražene saglasnosti, koje izdaje Rješenje o izvođenju geoloških istražnih radova. Onda dolazi do peripatija na relaciji stručnog tima i projektnoh kozorcija. Slijede primjedbe na dokumentaciju, produženje rokova…

Predaja Glavnog projekta je uslijedila 19.11.2021. godine. No, ponovo idu primjedbe, ispravke projektne dokumentacije… U međuvremenu istječe i rok bankovne garancije… Trenutno je u toku pribavljanja saglasnosti za građenje.