Kurz sa članovima Predsjedništva: Austrija podržava napredak BiH ka EU

BiH

08022016-1

Bosnu i Hercegovinu i Republiku Austriju vežu tradicionalno dobri odnosi, bez otvorenih pitanja, koji predstavlјaju osnovu za razvoj sveukupne bilateralne saradnje dviju zemalјa, naročito u političkoj, kulturnoj i ekonomskoj sferi, rečeno je tokom susreta članova Predsjedništva BiH i ministra za Evropu, integracije i vanjske poslove Republike Austrije Sebastiana Kurza.

Istakavši zahvalnost za dosadašnju podršku Republike Austrije Bosni i Hercegovini na evropskom putu, članovi Predsjedništva BiH su izrazili očekivanje da će se ona nastaviti i ubuduće, posebno u kontekstu sticanja statusa kandidata za članstvo BiH u EU.

08022016-3

Savezni ministar Kurz je informisao članove Predsjedništva BiH o sastanku ministara vanjskih poslova zemalјa članica EU, na kom je bilo govora o BiH, te rekao da BiH predstoji zvanična predaja zahtjeva za članstvo u EU 15. februara 2016. godine. Naglasio je da Republika Austrija podržava napredak regije Zapadnog Balkana u EU, a naročito BiH, te da pred zemlјom stoji obaveza nastavka reformskog procesa.

Članovi Predsjedništva BiH su istakli opredijelјenost BiH za evropski put, te za nastavak započetih reformi i ispunjenje neophodnih uslova, kako bi zemlјa dobila status kandidata za članstvo u EU. Predsjedništvo BiH, kao inicijator reformskih procesa, aktivno učestvuje u koordinisanju realizacije obaveza, kako bi se iskoristila historijska prilika i nastavilo sa pozitivnim trendom promjena u zemlјi. U tom kontekstu, istaknut je značaj predstojeće predaje zahtjeva za članstvo BiH u EU.