Siemens nagrađuje novinarske radove na temu energetske efikasnosti

novinarstvo111

Kompanija Siemens Sarajevo d.o.o. ove godine po prvi put u Bosni i Hercegovini održava takmičenje za Siemens novinarsku nagradu. Na takmičenju mogu učestvovati svi zainteresovani novinari slanjem autorskih radova na temu „Energetska efikasnost“. Autorski radovi na ovu temu treba da budu objavljeni u periodu od 1. septembra 2014. do 1. septembra 2015. godine, a u konkurenciju ravnopravno ulaze tekstovi u štampanim medijima, prilozi agencijskih novinara, kao i prilozi objavljeni u elektronskim medijima.

“Siemens kao lider na području inovacija, putem ovakvih natjecanja ima za cilj afirmirati pisanje i istraživačko novinarstvo, ali i nagraditi znanje, informiranost i istraživački rad. Tehnologije i tehnološka inovativnost su bitan element konkurentnosti i održivosti svakog, pa i bh. društva, a novinari svojim kvalitetnim radom doprinose na način da ih kao takve prepozna i široka javnost. Tehnološke teme i novinari koji o njima izvještavaju zaslužuju visoku prepoznatljivost u javnosti,
a naša nagrada će tome doprinjeti,” rekao je Mladen Fogec, CEO Siemens Sarajevo d.o.o.

Autori nagrađenih radova iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske koje stručni žiri u svakoj zemlji proglasi pobjednicima, će biti nagrađeni zajedničkim studijskim putovanjem u Dansku gdje će biti u prilici da se upoznaju sa najsavremenijim tehnologijama za proizvodnju energije iz vjetra.
Žiri će biti sastavljen od predstavnika kompanije Siemens Sarajevo d.o.o., stručnjaka iz oblasti ekonomije i energetike i strukovnih novinara. Članovi žirija su:

– Martina Merslavič, Voditeljica komunikacija u regijonu Adriatic

– Sanjin Avdić, Doktorant na Mašinskom fakultetu u Sarajevu; UNDP Sector Leader

Energy & Environment; Ekspert za energetsku efikasnost

– Ozren Kebo, Ekspert za razvoj medija

Siemens poziva sve zainteresovane novinare da svoje autorske radove pošalju na adresu: Siemens Sarajevo d.o.o., Milana Preloga 12b, 71000 Sarajevo ili putem
online prijave na novinarskanagrada.ba@siemens.com.