Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

reakcije

Sindikat rudara FBiH: “Lijepe naše oči, ko to nas obmanjuje?”

Sarajevo: Nastavljen veliki prosvjed rudara u BiH
23.11.2021., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Prosjved rudara iz cijele BiH nastavlja se i kasno u noc. Rudari nemaju namjeru ici od zgrade Vlade Federacije BiH.

Radnici Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici imaju razloga biti uznemireni i zabrinuti te predvođeni Samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH imaju puno pravo suprotstaviti se namjerama određenih struktura JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH (SSRRFBiH) reagirao je na saopštenje za javnost JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, pod naslovom “Nismo donijeli odluku o stečaju rudnika Kreka i Zenica, sindikat obmanjuje javnost”.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na početku reakcije citira zaključke Vlade Federacije BiH, usvojene na 349. sjednici koja je održana 02.02.2023. godine:

Zadužuje se JP EPBiH d.d. Sarajevo, kao vladajuće društvo koje vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala od 16.11.2009. godine u rudniku uglja Kreka i Zenica, da dodatno sagleda i analizira pokretanje predstečajnog odnosno stečajnog postupka u ovim društvima vodeći računa o potrebnim količinama uglja u narednim godinama i energetskom sektoru.

Uzimajući u obzir da Vlada FBiH, shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, ne vrši ovlaštenja u rudnicima iz tačke 1. ovog zaključka, stoga Vlada FBiH nije ni nadležna za davanje tražene saglasnosti za pokretanje predstečajnog odnosno stečajnog postupka za rudnike koji su u sastavu Koncerna JP EPBiH d.d. Sarajevo.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

– Posebno podvlačimo dio zaključka pod rednim brojem 2. stoga Vlada FBiH nije ni nadležna za davanje TRAŽENE saglasnosti za pokretanje predstečajnog odnosno stečajnog postupka za rudnike koji su u sastavu Koncerna JP EPBiH d.d. Sarajevo.

Vidljivo je da JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo nije tražila saglasnost na informaciju, koju je dostavila Vladi Federacije BiH, nego je tražila saglasnost na realizaciju Odluke o pokretanju predstečajnog odnosno stečajnog postupka u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici.

Radnici Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici imaju razloga biti uznemireni i zabrinuti te predvođeni Samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH imaju puno pravo suprotstaviti se namjerama određenih struktura JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

Prijetnja i ucjena nije kad se iz Sindikata ukazuje na štetnost po rudnike usiljenog i prekomjernog angažmana opreme trećih lica u izvođenju rudarskih radova u rudnicima. Nije prijetnja i ucjena od Sindikata kad se javnosti predstavljaju pokazatelji po pitanju mizerne cijene uglja koji se isporučuje prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo. Posebno to nije ucjena kad se ti pokazatelji Sindikatu dostavljaju od nadležnih službi u rudnicima uglja u sastavu Koncerna. Kad se iz Sindikata kaže da ugalj treba proizvoditi u rudnicima uglja u sastavu Koncerna, a ne kupovati u Stanarima i Posušju, to nije prijetnja i ucjena nego se ukazuje na potrebu koju imaju rudnici uglja u sastavu Koncerna a potreba je da se proizvodi.

Otpor nezakonitom otpuštanju radnika i nametanju jednostranih rješenja, kroz koja bi se ugrozio dostignuti nivo materijalnih prava radnika u rudnicima uglja, nije ucjena i prijetnja nego zaštita prava radnika.

Kreatorima Saopštenja za javnost JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo je poznato da su procesi pred nadležnim tužilaštvima koji su kreirani preko poslušnika JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo doživjeli krah.

Određenim strukturama JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u rudnicima uglja nije potreban socijalni partner nego poslušnik.

Po određenim pitanjima nećemo na nivou određenih struktura JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo nego završavamo kako bi rudari kazali: „lijepe naše oči ko to nas obmanjuje? Ne stečaju ! – navode iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.