Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Sporazum o saradnji JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i AUBiH

denis prcic

Sporazum o saradnji JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i AUBiH: Nova znanja i vještine za sudije, tužioce i studente

Sarajevo, 10. maj 2017. – Javna Ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) uspostavili su Sporazum o saradnji. Sporazum su danas potpisali Denis Prcić predsjednik AUBiH i Arben Murtezić direktor JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.

Dvije institucije će u okviru svojih, zakonom i statutima propisanih nadležnosti, sarađivati u oblasti obrazovanja studenata i stručne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija i tužilaca i osoba koje imaju namjeru biti nosioci pravosudnih funkcija. Akademska naobrazba će na ovaj način imati olakšan pristup pravnoj praksi, dok će pravni profesionalci imati olakšan pristup najnovijim saznanjima u oblasti pravne teorije.

“Saradnja sa akademskom zajednicom Bosne i Hercegovine neophodan je korak u uspješnoj edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija. Sporazum sa Američkim univerzitom u BiH omogućiće Centru da nosiocima pravosudnih funkcija omogući pristup znanju najšireg spektra u oblasti, između ostalog, cyber kriminala i modernih tehnologija, dok će studenti imati pristup aktuelnim iskustvima iz prakse na jednom kolegijalnom nivou.“, izjavio je direktor Centra, Arben Murtezić.

Sporazumom su također previđena područja saradnje koja će se ostvariti putem međusobne razmjene nastavnika/edukatora u obrazovnim/edukacijskim aktivnostima, omogućavanja studentima AUBiH u Sarajevu da prisustvuju određenim edukacijama za nosioce pravosudnih funkcija na osnovu posebnog dogovora. Tu je i organizacija zajedničkih, bilateralnih aktivnosti kao što su okrugli stolovi, konferencije, seminari i kongresi, kao i međusobna podrška u projektima istraživanja i razvoja pravne teorije i prakse, itd.

“Ovaj sporazum je nastavak uspješne saradnje dvije institucije. Sporazum je istovremeno okvir za sticanje novih znanja i vještina u ovoj oblasti, tj. novu vrijednost koju ćemo kreirati zajedno, a od koje će korist imati kako buduće sudije i tužioci, tako i studenti AUBiH, a samim tim i šira zajednica. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom kreirati novi kvalitet u procesu obrazovanja, potreban pravosudnim institucijama i državi Bosni i Hercegovini.”, izjavio je predsjednik Denis Prcić.

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini već 12 godina radi i provodi reforme obrazovanja fokusirane na unaprijeđenje korisnog znanja njegovih studenata i društva u cjelini. AUBiH je jedina visokoškolska institucija u regiji sa američkom akreditacijom (ACICS), sa ciljem da sadašnjim i budućim studentima u Bosni i Hercegovini pruži akademsko i profesionalno obrazovanje, zasnovano na američkom sistemu obrazovanja. Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini ima četiri fakulteta, akademiju i naučno istraživačke institute. Diplome i certifikate do sada je dobilo više od 3.000 studenata, koji trenutno rade u najprestižnijim domaćim, ali i globalnim kompanijama i institucijama poput Google, Microsoft, P&G, Facebook, Evropska centralna banka, Deutsche Bank, te u mnogim državnim institucijama, itd.