Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Druga strana

Šta su iz firme Page rekli o tenderu za biometriju stranaca

Parlament BiH Institucije BiH
Foto: D.B./ Fokus.ba

Ugovor je potpisan u augustu 2021. godine. Projekat još nije realiziran

Aleksandar Pejičić, direktor firme Page d.o.o. iz Istočnog Sarajeva, odgovorio je na pitanja Fokusa u vezi s navodima koji upućuju na favoriziranje prilikom provođenja projekta unapređenja sistema biometrijske identifikacije stranaca, koji u našoj državi finansira EU. 

– Firma Page d.o.o. zaključila je ugovor o realizaciji projekta Upgrade of existing Migration Information system-supply u augustu 2021. godine. Prvi tenderski poziv za ovaj projekat objavljen je na ljeto 2020. godine. Evropska komisija nas je u novembru 2020. godine obavijestila da je ugovorni organ poništio tendersku proceduru zbog „promjene ekonomskih i tehničkih podataka projekta“. Nakon toga, u februaru – martu 2021. godine, raspisan je drugi tender, na koji smo se, također, prijavili (u maju 2021. godine) u konzorciju. Na ovom tenderu nijedna od prijavljenih kompanija nije ispunila uslove tendera te je i on poništen. Na trećem tenderu smo, u konzorciju s jednom od najvećih svjetskih kompanija iz oblasti biometrije, dobili posao i potpisali ugovor s Evropskom komisijom 17. augusta 2021. godine. Prema tome, prvi tender je poništen zbog zahtjeva ugovornog organa. Drugi tender je poništen jer nijedna ponuda nije zadovoljavala tenderske uslove. Žalba (a ne žalbe) koju spominjete bila je u drugom tenderu i imamo informaciju da je u pitanju bila firma koja nije ni učestvovala na tenderu, te da je Evropska komisija svakako odbila tu žalbu – kaže Pejičić.

Ističe da je Evropska komisija 17. augusta 2021. godine potpisala ugovor o nadogradnji postojećeg informacionog sistema za migracije (ISM) s konzorcijem u kojem je učestvovao i Page d.o.o.

– Prema tom ugovoru, rok implementacije projekta je 365 dana, počev od 13. septembra 2021. godine, kada je organiziran kickoff sastanak. Kao što je navedeno, kickoff sastanak je održan 17. septembra 2021. godine i njemu je prisustvovalo 10 predstavnika svih institucija (krajnjih korisnika) koje učestvuju u projektu (Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima BiH te Sektor za azil i Sektor za imigracione poslove u okviru Ministarstva sigurnosti BiH), koji čine radnu grupu nadležnu za koordinaciju implementacije projekta, kao i predstavnici Delegacije EU u BiH, te naše kompanije. S obzirom na to da se u projektu radi o nadogradnji postojećeg sistema (ISM), te da je radna grupa, tj. Ministarstvo sigurnosti BiH, prema ugovoru, bilo dužno osigurati pristup radnim prostorijama u Ministarstvu s pristupom izvornom kodu ISM-a, jedan od zaključaka radne grupe na tom sastanku je bio da se s predstavnicima IT sektora Ministarstva sigurnosti BiH organizira poseban sastanak na tehničkom nivou o temi izvornog koda (kontrola, sadržaj i pristup) – navodi Pejičić.

Serveri su bili prazni

Sastanak s predsjednikom radne grupe, naglašava on, zatim s predstavnicima IT sektora Ministarstva sigurnosti BiH i kompanijom koja radi na održavanju ISM-a održan je 18. oktobra 2021. godine i jedan od zaključaka je bio da predstavnici IT sektora Ministarstva sigurnosti BiH provjere izvodljivost osiguravanja VPN tunela (udaljenog pristupa) ka dva servera Ministarstva sigurnosti BiH na kojima bi naša kompanija vršila nadogradnju ISM-a. 

Razlog za to je globalna pandemija koja je podrazumijevala razne zabrane u vidu okupljanja više ljudi u zatvorenim prostorijama, te preporuke da se sav posao izvršava online ukoliko je to moguće.

Od predstavnika IT sektora Ministarstva sigurnosti BiH dobili smo 2. novembra 2021. godine obavještenje o kreiranju spomenutog VPN tunela i odgovarajuće pristupne podatke za pristup serverima.

Međutim, serveri su bili prazni, tj. na njima se nije nalazio izvorni kod ISM-a, što je onemogućavalo bilo kakav rad na sistemu u tom trenutku. Na sastanku, održanom 3. februara 2022. godine, kojem su prisustvovali predstavnici naše kompanije i IT sektora Ministarstva sigurnosti BiH, obaviješteni smo da nam se pristup serverima putem VPN-a ukida zbog interne neusaglašenosti između odjeljenja unutar Ministarstva sigurnosti BiH – navodi Pejičić.

“O svemu obaviještena i Delegacija EU u BiH”

Dalje ističe da su nakon ukidanja udaljenog pristupa poslali tri dopisa/urgencije Ministarstvu sigurnosti BiH (24. 3. 2022, 19. 5. 2022.  te 7. 6. 2022. godine), kojim su tražili da se Ministarstvo izjasni o načinu rada na realizaciji projekta, tj. da li će nam se ponovo omogućiti udaljeni pristup (VPN) ili se aktivnosti na nadogradnji sistema trebaju vršiti u prostorijama Ministarstva.

– O svemu ovome bila je obaviještena i Delegacija EU u BiH, a 19. maja 2022. godine smo po ovom pitanju uputili i zvanični dopis Delegacije EU. Nakon svih urgencija i molbi da se Ministarstvo sigurnosti BiH oglasi po ovom pitanju, tek u novembru 2022. godine dobili smo pristup izvornom kodu na serverima Ministarstva sigurnosti BiH i tek od tog trenutka smo bili u mogućnosti da radimo na nadogradnji ISM-a. Naša kompanija je učinila sve da ne dođe do bilo kakvih kašnjenja, ali stvaranje uslova za rad nije bilo u našoj nadležnosti niti smo na to mogli uticati. Važno je još jednom napomenuti da je rok za implementaciju, prema ugovoru, bio 12 mjeseci, a da su nam uslovi za rad omogućeni 14 mjeseci nakon kickoff sastanka – ističe Pejičić.

“Modeli su otišli u tzv. end of life”

Zaključuje da se, kao posljedica produženja implementacije projekta, veliki dio opreme prestao proizvoditi, tj. modeli su otišli u tzv. end of life i nije ih bilo moguće naručiti. U međuvremenu, zbog globalnih poremećaja na tržištu, izazvanih kako pandemijom COVID tako i krizom u Ukrajini, određena oprema nije bila nikako dostupna za naručivanje ili su u pitanju bili enormni rokovi isporuke koji su se mjerili u više od 10 mjeseci. 

U prilog ovoj činjenici vam navodimo situaciju da smo jedan server za ovaj projekat povukli s tržišta Južne Amerike. Kao zamjenu, kako to procedure EU nalažu, a na osnovu preporuka ovlaštenih distributera, ponudili smo nove modele svih uređaja koji su se prestali proizvoditi i svi novi uređaji su, ako ništa, prema logici, bolji od inicijalno ponuđenih.

Sva zamjenska oprema je, uz odgovarajuće izjave ovlaštenih distributera, predložena krajnjim korisnicima i Delegaciji EU i svi su se saglasili da ta oprema neće ugroziti implementaciju projekta, te je oprema naručena i u procesu je uvoza u našu državu.

Nejasnoće u vezi sa specifikacijom zamjenske opreme su razriješene sa svim predstavnicima radne grupe i postignut je dogovor o njenoj isporuci. Zbog navedenog kašnjenja u osiguravanju uslova za rad na projektu, kao i zbog globalnog poremećaja na tržištu, naša firma je oštećena za 30% cijene hardvera, odnosno hardver ćemo platiti po 30% skupljoj cijeni nego da smo ga naručili ranije – rekao je Pejičić.