Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

imovinska korist

Sud BiH objavio detalje presude: Fikretu Hodžiću oduzima se 694.747,78 KM

fikret-hodzic-pixsell
05.04.2023., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - U Sudu BiH danas je Sudsko vijece, kojim je predsjedavao Branko Peric, izreklo presudu u aferi "Respiratori".Fadil Novalic, Fahrudin Solak i Fikret Hodzic su proglašeni krivima.

Sud je optuženom Fadilu Novaliću i Fikretu Hodžiću izrekao mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih za izvršenje krivičnog djela kao u izreci presude

Sud Bosne i Hercegovine je 5.4.2023. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, objavili su iz ove institucije.

Osuđujući dio presude

Optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić oglašeni su krivim, a pravna osoba „F.H. Srebrena malina” d.o.o. Sućeska, Srebrenica, zastupana po odgovornom licu trećeoptuženom Fikretu Hodžiću, oglašena odgovornom da su radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke presude počinili produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH (KZFBiH), a optuženi Fahrudin Solak i krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. istog Zakona.

Sud je optuženima za navedena krivična djela izrekao sljedeće kazne:

– Fadilu Novaliću kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme vrijeme tokom kojeg je bio lišen slobode od 29.5.2020. do 31.5.2020. godine;

– Fahrudinu Solaku za počinjeno produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. KZFBiH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina, a za krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. KZFBiH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci, nakon čega je optuženom Fahrudinu Solaku izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme tokom kojeg je bio lišen slobode od 28.5.2020. do 31.5.2020. godine;

– Fikretu Hodžiću kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme tokom kojeg je bio lišen slobode od 28.5.2020. do 31.5.2020. godine;

– Pravnom licu „F.H. Srebrena malina” o.o. Sućeska, Srebrenica novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM.

Od optuženog Fikreta Hodžića i pravnog lica “F.H. Srebrena malina“ d.o.o., Sućeska, Srebrenica se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 694.747,78 KM, od kojeg iznosa je dio u iznosu od 87.000,00 KM  privremeno oduzet po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Sud je optuženom Fadilu Novaliću i Fikretu Hodžiću izrekao mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih za izvršenje krivičnog djela kao u izreci presude.

Oslobađajući dio presude

Optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravna osoba „F.H. Srebrena malina” d.o.o. Sućeska, Srebrenica oslobođeni su od optužbe da su radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. KZFBiH, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. KZBiH, pranje novca iz člana 209. KZBiH, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. KZFBiH, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. KZFBiH i povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje iz člana 262. KZRS.

Optužena Jelka Milićević oslobođena je od optužbe da je radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 387. KZFBiH.

Sud je oštećenu Federaciju Bosne i Hercegovine, zastupanu po Pravobranilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, uputio da eventualni imovinskopravni zahtjev ostvaruje u parničnom postupku.

U odnosu na osuđujući dio presude, optuženi su obavezani da nadoknade troškove krivičnog postupka čiju će visinu Sud odrediti posebnim rješenjem nakon pribavljanja potrebnih podataka, dok troškovi krivičnog postupka u odnosu na oslobađajući dio presude padaju na teret budžetskih sredstava ovog Suda.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka, saopštili su iz Suda BiH.