Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Primjena Zakona

Pljušte ostavke u KS zbog sukoba interesa, u septembru i oktobru ih je bilo 25

sukob interesa Amra Zulfikarpašić, Sulejman Haljevac, Aleksandar Seksan, Jasmin Terović i Lejla Khattab
Foto: Arhiv
Amra Zulfikarpašić, Sulejman Haljevac, Aleksandar Seksan, Jasmin Terović i Lejla Khattab

Od stupanja snagu Zakona Ured za borbu protiv korupcije pokrenuo je ukupno 71 postupak za utvrđivanje postoji li sukob interesa

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevu, koji je stupio na snagu početkom ove godine, u segmentu utvrđivanja sukoba interesa kao rezultat imao je čak 71 pokrenuti postupak protiv nosilaca funkcija u KS.

Prema podacima koje smo dobili iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, na čijem čelu je Erduan Kafedžić, za 48 nosioca funkcija posjeduju dokaze da su i razriješeni s funkcija nakon dostavljanja ostavki. Za 25 njih, kako navode, još očekuju informacije i dokaze o razrješenjima.

Povratna informacija

Zanimljivo je da je velika većina njih podnijela ostavke i prije intervencije Ureda. 17 ih je podnijelo ostavke nakon što su od Ureda obaviješteni da je protiv njih pokrenut postupak. Tri osobe podnijele ostavke nakon što im je Ured dostavio odluke da su u sukobu interesa.

Samo tokom septembra i oktobra (zaključno sa 9. oktobrom) 26 nosilaca javnih funkcija u KS je podnijelo ostavke na raznim funkcijama. Za neke od njih se očekuje povratna informacija iz pojedinih institucija o tome da li se postupilo po ostavkama. Odnosno da li su razrješeni sa funkcija. Dok su drugi razriješeni s tih funkcija.

Kada je riječ o septembru i oktobru, određeni dio osoba podnio je ostavke na pozicijama u školskim odborima u raznim obrazovnim ustanovama. Ostavke su zabilježene i u općinskim, gradskim i kantonalnim institucijama.

Izdvajamo neke od primjera: Muhamed Čović, podnio je ostavku na fukciju člana Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja ličnosti Skupštine KS, Faruk Muharemović podnio je ostavku na javnu funkciju člana Komisije za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove općine Ilidža, informacija o postupanju po ostavci, Kenan Hadžović, – ostavka na funkciju člana Komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo.

Samra Mlinar Mandić – podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednika Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

Halil Subašić, podnio je ostavke na javne funkcije: predsjednik Upravnog odbora JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i predsjednika Upravnog odbora Sarajevski ratni teatar „SARTR“ Sarajevo. Za njega je izdato Rješenje o razrješenju za javnu funkciju Predsjednika Upravnog odbora JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Magoda, Seksan, Haljevac…

Radivoj Jadrić podnio je ostavku na poziciju Predsjednika Upravnog odbora JUKS Zavod za zdravstvenu zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, a Mirza Kudić podnio je ostavku na poziciju člana Komisija za budžet i finansije Općina Centar.

Među poznatijim ličnostima odnosno funkcionerima koje su ranije podnijele ostavke zbog sukoba interesa su Amra Zulfikarpašić, Jasmin Terović, Zlatko Mijatović, Lejla Khattab, Abel Baltić, Aleksandar Seksan, Sulejman Haljevac, Muamer Kosovac…

Aktuelni ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda u aprilu je podnio ostavku na funkciju predsjedavajućeg Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH. Zatražena je informacija o postupanju po ostavci.

Sukob interesa – ostavke u septembru i oktobru 2023.

Ovo je spisak svih koji su podnijeli ostavke u posljednjih 40 dana jer su došli u sukob interesa.

Ćamil Cvrk, podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora u JU SŠC Vogošća, 04.09.2023. godine.

Mirsad Cvrk, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora u JU Gimnazija Obala, 04.09.2023. godine.

Jelena Samardžić, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Komisije za spomenike u Gradskom vijeću, 09.08.2023. godine.

Danijela Zuletović, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU „Šesta osnovna škola“, 10.08.2023. godine.

Maid Delić, podnio ostavku na javne funkcije člana Komisije za drugostepeno upravno rješavanje u Gradskom vijeću i na javnu funkciju člana Drugostepenog organa za žalbe u Općini Centar Sarajevo, 21.08.2023. godine.

maid delic
Maid Delić

Jasmin Šljivo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za Ljudska prava  u Gradskom vijeću Grada Sarajevo, 29.08.2023. godine.

Muhamed Čović, podnio ostavku na javnu funkciju na mjesto člana Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo, 09.09.2023. godine.

Alisa Konaković, podnijela ostavku na javnu funkciju na mjesto člana Drugostepene stručne komisije Općine Vogošća, 13.09.2023. godine.

Faruk Muharemović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove općine Ilidža, 07.09.2023. godine.

Kenan Hadžović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo, 25.09.2023. godine.

Avdo Hodžić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za pitanje boraca i žrtava rata u Općini Stari Grad Sarajevo, 25.09.2023. godine.

Mirza Ramić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU OŠ „Grbavica II“, 11.08.2023. godine.

Neira Bešlija, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Komisije za javna priznanja i obilježavanja historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa u općini Ilijaš, 17.08.2023. godine.

Aida Koluder – Agić, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjedavajuće u Odboru za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta u Gradu Sarajevo, 30.08.2023. godine.

Samra Mlinar Mandić – podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednika Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, 27.04.2023. godine.

Halil Subašić, podnio ostavke na javne funkcije: predsjednik Upravnog odbora JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i predsjednika Upravnog odbora  Sarajevski ratni teatar „SARTR“ Sarajevo, 08.09.2023. godine.

Emina Alić podnijela ostavku na poziciju Predsjednika Školskog odbora JU OŠ “Mirsad Prnjavorac’ Vogošća, 20.09.2023. godine.

Ajdin Džomba podnio ostavku na poziciju člana u Komisiji za pitanja mladih u općini Novo Sarajevo, 20.09.2023. godine.

Majlinda Daši podnijela ostavku na poziciju člana Komisije za fizičku kulturu i sport u Općini Stari Grad, 21.09.2023. godine.

Adis Omerović podnosio ostavku na poziciju člana školskog odbora JU „Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo“ 28.09.2023. godine.

Adisa Divoš podnijela ostavku na poziciju člana školskog odbora JU „Srednja škola metalskih zanimanja“ 28.09.2023. godine.

Selma Pušina podnijela ostavku na poziciju člana školskog odbora JU Osnovna škola „Stari Ilijaš“, 28.09.2023. godine

Lana Lončarević podnijela ostavku na poziciju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i kulturno – historijsko nasljeđe u Općini Stari Grad Sarajevo, 03.10.2023. godine.

Naim Salkić podnio ostavku na poziciju člana Školskog odbora u JU „Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn“, 04.10.2023. godine.

Radivoj Jadrić podnio ostavku na poziciju Predsjednika Upravnog odbora JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, 04.10.2023. godine.

Mirza Kudić podnio ostavku na poziciju člana Komisija za budžet i finansije Općina Centar, 05.10.2023. godine.

Sukob interesa – ostavke u 2022.

Muamer Kosovac, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo, 10.10.2022. godine.

Tea Kulenović, vijećnica u Općinskom vijeću, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora u Kantonalnom stambenom fondu Kantona Sarajevo, 30.12.2022. godine.

Sukob interesa – januar 2023.

Sulejman Haljevac, vijećnik u Općinskom vijeću, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU Zavod Pazarić, 05.01.2023. godine.

Sulejman Haljevac, Aleksandar Seksan i Kenan Magoda
Foto: Arhiv
Sulejman Haljevac, Aleksandar Seksan i Kenan Magoda

Mirsada Muminović, članica Nadzornog odbora JU ,,Narodno pozorište Sarajevo“, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora JU “Pozorište mladih“ Sarajevo, 11.01.2023. godine – imenovana je povukla ostavku, ali je podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora JU „Narodno pozorište“ Sarajevo.

Mersida Bučan, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora u JU “Kamerni teatar 55“, 06.01.2023. godine.

Minela Fatić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, 11.01.2023. godine.

Fahrudin Strojil, podnio ostavku na javnu funkciju člana Nadzornog odbora ispred ustanove u JU ,,Sarajevska Filharmonija“, 13.01.2023. godine.

Selmir Hadžić, predsjednik Udruženja, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i sa javne funkcije supervizora, 16.01.2023. godine.

Lejla Hasanbegović, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU “MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“, 13.01.2023. godine.

Mirsada Škrijelj, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, 12.01.2023. godine.

Amina Ćenanović Sadiković, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora JU „Collegium artisticum“, 18.01.2023. godine.

Zarfa Berković, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, 13.01.2023. godine.

zarfa berkovic nip
Zarfa Berković

Salko Polimac, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“, 26.01.2023. godine.

Hidajet Porić, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Upravnog odbora JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“, 26.01.2023. godine.

Aida Hajrić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU OŠ Umihana Čuvidina, 24.01.2023. godine. 

Aida Ožegović, vijećnica u Općinskom vijeću, podnijela ostavku na javnu funkciju direktorice JU OŠ Grbavica II, 24.01.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa).

Sukob interesa – februar 2023.

Aleksandar Seksan, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU „Narodno pozorište Sarajevo“, 07.02.2023. godine.

Amer Mudželet, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora  JU „Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn“ Sarajevo, 08.02.2023. godine.

Selma Dalipagić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU Narodno pozorište, 10.02.2023. godine.

Amila Taljanović, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU ,,Biblioteka Sarajeva“, 24.02.2023. godine.

Amir Hadžić, člana Nadzornog odbora u JU “Muzej Sarajeva“, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU “MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS“, 27.02.2023. godine.

Sukob interesa – mart 2023.

Belma Kapo, podnijela ostavku na javnu funkciju vijećnice u Općinskom vijeću 18.01.2023. godine i na javnu funkciju članice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnijela ostavku 24.03.2023. godine.

Igor Radovanović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU ,,Biblioteka Sarajeva“ ili na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU ,,Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa“ Sarajevo. 03.03.2023. godine.

Abel Baltić, direktor JU “Dom zdravlja“ Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, 10.03.2023. godine.

Abel Baltic
Foto: Avaz
Abel Baltić

Hamdija Hasanović, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Nadzornog odbora JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo, 17.03.2023. godine.

Jasmina Fazlić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU OŠ ,,Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, 22.03.2023. godine.

Zlatan Velić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za statut i propise u Općini Centar, 23.03.2023. godine.

Sena Bandić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU Srednja medicinska škola, 21.03.2023. godine.

Edin Mujkanović, podnio ostavku na javne funkcije supervizora, predsjednika Školskog odbora JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj „Mjedenica“ i predsjednika Školskog odbora u JU ,,Fatima Gunić“, 23.03.2023. godine.

Zlatko Mijatović, ministar privrede Kantona Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora u KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, 28.03.2023. godine.

zlatko mijatović expo
Foto: Press služba KS
Zlatko Mijatović

Almir Kardaš, podnio ostavku na javnu funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Općine Hadžići, 29.03.2023. godine.

Maja Anzulović, podnijela ostavku na javnu funkciju potpredsjednice Komisije za poboljšanje statusa građana treće životne dobi u Općinskom vijeću Općine Centar, 20.03.2023. godine.

Sukob interesa – april 2023.

Fikreta Nazifović, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Školskog odbora JU OŠ “Zahid Baručija“, 04.04.2023. godine.

Kenan Magoda, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, podnio ostavku na funkciju predsjedavajućeg Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, 07.04.2023. godine.

Lejla Khattab, direktorica Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, podnijela ostavku na funkciju vijećnice u Općinskom vijeću Centar Sarajevo Sarajevo, 14.04.2023. godine.

Lejla Khattab
Lejla Khattab

Jasmin Terović, direktor KJKP “Tržnice pijace“ d.o.o. Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za poslovne prostore u Općini Centar Sarajevo, 18.04.2023. godine.

Samir Fazlić, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za društvene djelatnosti u Gradu Sarajevo, 16.04.2023. godine.

Maida Gabela, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Komisije za jednakopravnost spolova Grada Sarajevo, 28.04.2023. godine.

Suada Pašić, članica Komisije za boračka pitanja u Općini Centar, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Komisije za boračka pitanja u Skupštini Kantona Sarajevo.

Zlatan Spahalić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU „Sarajevski ratni teatar – SARTR“.

Sukob interesa – maj 2023.

Ermin Panjeta, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj u Gradu Sarajevo, 31.05.2023. godine.

Zumreta Jeina, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Nadzornog odbora JU ,,Djeca Sarajeva“ i predsjednice Skupštine Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora ,,STOL“.

Ibrahim Muharemović, podnio ostavku na javnu funkciju člana/predsjednika Školskog odbora JU OŠ “Saburina“, 05.05.2023. godine.

Asmir Merdžanović, član Komisije za sigurnost u Skupštini Kantona Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za pitanja mladih u Gradu Sarajevo.

Amra Zulfikarpašić, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Upravnog odbora JU “Colegium artisticum“ Sarajevo, 04.05.2023. godine.

Ostavke juni 2023.

Almina Aljović, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora u JU Četvrta gimnazija, 01.06.2023. godine.

Zijo Čatić, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, 21.06.2023. godine.