EUFOR

U bazi Butmir otvorena godišnja vježba “Brzi odgovor 19”

20191006_2_38597810_48249081_Web (1)

Vježba “Brzi odgovor 19” omogućiti će Glavnoj komandi EUFOR-a uvježbavanje komandovanja i kontrole u velikoj vježbi

Vježba EUFOR-ovih snaga “Brzi odgovor 19”, koja će do 11. oktobra biti održavana na lokacijama širom Bosne i Hercegovine, otvorena je danas u bazi Butmir u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

Vježba “Brzi odgovor” je godišnja provjera osposobljenosti EUFOR-a da izvrši brzo pojačavanje snaga u BiH, s dijelom svojih rezervnih snaga koje se u visokoj pripravnosti nalaze u zemljama partnerima. Vježba se provodi u saradnji s vlastima BiH, Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona.

Vojnici koji su danas učestvovali u paradi su iz redovnog sastava EUFOR-a u zoni operacija, a dolaze iz 20 zemalja koje pružaju podršku operaciji “Althea” u BiH.

Sead Jusić, zamjenik ministra odbrane BiH, ukazao je na važnost ovakvih vježbi i podsjetio kako je u januaru 2010. donesena odluka o dodatnom aktiviranju dodatne misije EUFOR-a, a u cilju podrške Oružanim snagama BiH.

Jusić je dodao kako je planirano da vježba bude održana na lokacijama OS BiH u Trebinju, Bileći i Čapljini.

“Saradnja sa snagama EUFOR-a u BiH doprinosi jačanju operativnih sposobnosti i razvijanju kapaciteta OS BiH, dostizanju najviših profesionalnih standarda, a u cilju izvršavanja zakonom propisanih zadataka”, rekao je Jusić.

Pojasnio je kako je vježba, u suštini, nastavak kontinuiteta vježbi međunarodnih snaga EUFOR-a i NATO-a zaduženih za očuvanje mira i stabilnosti u BiH.

“Ovakve vježbe su uvijek na određen način kruna uspješno završenih obuka vojnih i sigurnosnih struktura”, rekao je Jusić.

Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH, kazao je kako Ministarstvo sigurnosti BH, kao što je to bio slučaj i ranije, pruža podršku pripremi i realizaciji vježbe.

“Ove godine policijske agencije iz BiH su uključene u planiranje i realizaciju aktivnosti koje se odnose na dijelove scenarija vježbe na dvije međunarodne zračne luke, Sarajevo i prvi put na međunarodnoj zračnoj luci Banjaluka”, rekao je Krešić.

Dodao je kako će Granična policija BiH, SIPA, MUP RS sudjelovati u realizaciji dijelova fiktivnog scenarija skladno stvarnim nadležnostima u slučajevima demonstracije talačke krize i napuštenog prtljaga.

“I ove godine očekujemo kako će vježba demonstrirati spremnost svih uključenih aktera s ciljem učinkovitog reagiranja u slučajevima složenih sigurnosnih ugroza kada se mora angažirati više različitih institucija”, rekao je Krešić.

Tokom ceremonije otvarenja vježbe komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak predstavio je pojedinosti vježbe.

Trischak je tom prilikom kazao kako se vježbama “Brzi odgovor” provjeravaju mehanizmi za brzu aktivaciju rezervnih snaga i njihovu integraciju sa snagama koje su raspoređene u područjima operacija.

“Činjenica da su ovdje postrojeni pripadnici naših rezervnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva i Austrije pokazuje da to funkcionira”, rekao je Trischak.

Ceremoniji su prisustvovali i članovi državnih organizacija i međunarodnih ambasada.

Vježba “Brzi odgovor 19” omogućit će Glavnoj komandi EUFOR-a uvježbavanje komandovanja i kontrole u velikoj vježbi. Snage će imati mogućnost da prošire znanja i steknu nova iskustva u zadacima koji se provode u operacijama podrške miru, kao što su patroliranje, pratnja, konvoji, medicinska evakuacija, izvlačenje i evakuacija.

Podršku u realizaciji vježbe osiguravaju dodatne snage iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Ujedinjenog Kraljevstva koje su, kao dio EUFOR-ovih rezervnih snaga, u stanju visoke spremnosti u svojim zemljama. Vježbom se ističe potpuna posvećenost EUFOR-a održavanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

EUFOR-ova operacija “Althea” trenutno u svom sastavu ima vojnike iz 20 zemalja. Njegova primarna uloga je da podrži nastojanja BiH da održi sigurno i stabilno okruženje i istovremeno pruži podršku sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.