Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Agencija za statistiku

U BiH peta Anketa o potrošnji domaćinstava

anketa

Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava trenutno su jedini izvor za računanje relativne linije siromaštva i socijalne uključenosti stanovništva

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi petu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.

Anketu će, tokom godine, provoditi akreditovani anketari, na reprezentativnom uzorku od oko 10.000 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH bit će anketirano oko 5.500, u Republici Srpskoj 3.200 i Brčko distriktu 1.300 domaćinstava.

Cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava je dobivanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično, najavljeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Da bi se dobila kompletna slika o potrošnji domaćinstava, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti).

Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava trenutno su jedini izvor za računanje relativne linije siromaštva i socijalne uključenosti stanovništva, kao i materijalne deprivacije, a bit će korištena i kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organizovanja.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se svakih četiri do pet godina, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a, što omogućava međunarodnu uporedivost podataka.

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će biti korišteni isključivo u statističke svrhe, te da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.