Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

U polju energetske efikasnosti kriju se nova radna mjesta

Energijska efikasnost u zgradarstvu – polaznica održivog razvoja u BiH
FOTO D. Begović / Fokus.ba

Danas je u Sarajevu u organizaciji Udruženja Green Council održana konferencija na temu “Energijska efikasnost u zgradarstvu – polaznica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini” sa osnovnim ciljem uvezivanja svih učesnika u procesu ostvarivanja veće energijske efikasnosti u zgradarstvu u BiH, te ukazivanje na sve ekološke i ekonomske prednosti proizvodnje i organizirane primjene izolacijskih materijala proizvedenih u Bosni i Hercegovini.

Konferenciju je otvorila koordinatorica projekta doc.dr. Dina Šamić predstavljajući cilj organizovanja konferencije.

Ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH, Njena ekselencija gospođa Vibeke Liloe, naglasila je kako je Norveška aktivna u Bosni i Hercegovini više od 20 godina. U prvim godinama nakon rata, naglasak je bio na humanitarnu pomoć i obnovu.

“Tokom posljednjih 15 godina, fokus je bio na izgradnji stabilne demokratije temeljene na vladavini prava: za reformu sektora pravde, odbrane i reforme sigurnosnog sektora, privredni razvoj, uključujući održiv i klimatski prihvatljiv energetski sektor, i jačanje civilnog društva. U današnje vrijeme je bitno da se fokusiramo na prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena. Energijska efikasnost i ušteda energije imaju presudnu ulogu u tom pogledu. Zadovoljstvo je biti danas ovdje na prvoj konferenciji Savjeta za zelenu gradnju – „Energijska efikasnost u zgradarstvu – polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini“. U skladu sa težnjom za razvojem i zapošljavanjem, ovaj projekat poziva se na tri osnovna cilja Evropske strategije 2020, a to je pametan razvoj, kroz razvoj novih, inovativnih i lokalno proizvedenih izolacionih materijala; održivi razvoj, korištenjem efikasnih materijala i ekološki održive ekonomije; inkluzivni rast, stvaranje novih radnih mjesta kao osnove za društvenu i geografsku povezanost. Norveška ambasada sa zadovoljstvom pomaže BiH putem ovog projekta koji stremi ispunjavanju zahtjeva Evropske energetske zajednice. BiH je bogata prirodnim energetskim resursima, te je i izvoznik električne energije. Održivi i efikasni izolacijski materijali su ključni elementi. Takozvane pasivne kuće, koje su originalno osmislili Nijemci, su kuće konstruisane tako da potrošnju energije svode na samo 25% potrošnje, u odnosu na potrošnju energije u „normalnoj“ kući. Kao zaključak mogu reći da budućnost leži na energijskoj efikasnosti i da je ovaj projekat korak u pravom smjeru“ istakla je na kraju Liloe.

Direktor ekonomskog odjela USAID-a u BiH, gospodin Thomas D. Rojas govorio je o iskustvima američke vlade u praksi sa pojačanjem energetske efikasnosti. Gdin Rojas naglasio je važnost ekonomskih beneficija i velikog potencijala u stvaranju novih radnih mjesta, industrije, uštede energije i sl. pokretanjem aktivnosti u polju energetske efikasnosti u BiH.

Prisutnima se u uvodnom dijelu konferencije obratila i gđa. Biljana Trivanović, šef odsjeka za sekundarnu energiju i projekte, MVTEO BiH, te govorila o iskustvima Bosne i Hercegovine i nedostatku energetske politike i strategije razvoja energetskog sektora.

“Prvi ugovorni odnos iz 2005. sa Eu je Ugovor o uspostavi Energetske zajednice. Ugovor je stupio na snagu naredne godine i značajan je zbog mogućnosti koje je pružio zemljama regije na putu pojačanja energetske efikasnosti u zemljama regiona. Ugovorne snage su se obavezale da će implementirati zakone iz oblasti energetske efikasnosti u polju električne energije, gasa, izvora obnovljive energije, itd.

Nova direktiva 2012/27/EU (EED) o energetskoj efikasnosti nalaže uspostavljanje strateškog i planskog okvira za obnovu javnih i privatnih objekata, i nalaže da se od 1. Decembra 2017 godine obnovi 1% ukupne površine poda grijanih i/ili/ hlađenje prostora u zemljama potpisnicama. BiH je obavezna uskladiti zakonski okvir u skladu sa novim EED do 15. Oktobra 2017.“ Istakla je na kraju Trivanović.

Projekat postizanja veće energijske efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH je osmišljen od strane organizacije Savjet za zelenu gradnju – Green Council. Ova incijativa, čija prva faza će biti implementirana do oktobra 2016. godine, podržana je od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, te je današnja konferencija samo jedna od niza aktivnosti koje će se realizovati u toku implementacije prve faze projekta.