U RS-u za investicije planirano 659,3 miliona KM

vlada-rs11111

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt Programa javnih investicija RS-a za period 2016.-2018. godina, prema kojem je planirana realizacija investicionih projekata u iznosu od 1.243.121.164 KM iz svih izvora sredstava.

Iz entitetske vlade je saopćeno da, od ukupnog iznosa planirane kapitalne potrošnje, investicije u socio-ekonomski razvoj iznose 1.222.922.378 KM, od čega su kapitalne investicije zastupljene u iznosu od 1.218.856.748 KM, a institucionalne u iznosu od 4.065.630 KM.

Među projektima koji ulaze u sastav pomenutog trogodišnjeg programa javnih investicija ima i onih čija je realizacija počela u prethodnim godinama.

Zaključno s 2014. godinom utrošeno je 1.033.623.515 KM iz svih izvora finansiranja, a u ovoj godini planirano je ulaganje 650.330.942 KM.

Također, ima projekata čija realizacija traje i nakon isteka 2018. godine, i u tom periodu potrebno je uložiti 36.887.227 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti RS, u kojem se navodi da je do kraja prošle godine u realizaciji Akcionog plana i postavljenih ciljeva za energetsku efikasnost najveći napredak ostvaren u stvaranju odgovarajućeg zakonodavno-regulatornog okvira za energetsku efikasnost.

Na sjednici Vlade je usvojena i Informacija o realizaciji Strategije zapošljavanja u RS za period 2013.-2014. godina.

U skladu s Akcionim planom zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2013. godinu u vrijednosti 25.583.000 KM realizovano je sedam projekata.

– Realizacijom mjera iz akcionog plana i posredničkom funkcijom Zavoda za zapošljavanje u 2013. godini zaposleno je ukupno 28.860 lica s evidencije nezaposlenih od planiranih 26.500 lica, što je za 2.360 lica više od planiranog broja – saopćeno je iz entitetske vlade.

U 2014. godini s evidencije Zavoda zaposleno je ukupno 32.671 lice, što je za 13,2 posto više u odnosu na isti period 2013., odnosno 21 posto više od plana za tu godinu.