EU ga je odobrila

Ukrajina od BiH traži promjenu sporazuma iz 2006.

volodimir zelenski
Foto: kabinet predsjednika Zelenskog

Forto je saglasan, no pod velikim je upitnikom da li će i Vijeće ministara BiH u kojem sjede ministri iz SNSD, a koji su na strani Rusije

Kabinet ministara Ukrajine predložio je Bosni i Hercegovini izmjene i dopune Sporazuma o međunarodnom cestovnom prevozu koji je potpisan još 2006. godine, saznaje Fokus.

Ovaj sporazum iz 2006. predviđa obavezu posjedovanja dozvola za bilateralni i tranzitni promet tereta između i preko teritorija obje zemlje, a samim tim predstavlja i barijeru za nesmetani međunarodni promet. Ukrajinska strana, međutim, traži liberalizaciju bilateralnog i tranzitnog prijevoza tereta.

faksimil nacrta izmjena sporazuma
Faksimil Nacrta izmjena sporazuma

Prema predloženim izmjenama sporazuma, između ostalog, ukidaju se dozvole za povremeni prijevoz putnika autobusima, dok se prijevoz tereta između teritorija država ugovornih strana kao i u tranzitu preko njihovih teritorija obavlja bez dozvola za teretna vozila.

Inače, Evropska unija je slične izmjene sporazuma s Ukrajinom odobrila još 2022. godine. Izmjene sporazuma koje traži Ukrajina predložene su putem Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH na čelu sa ministrom Edinom Fortom saglasno je s izmjenama ovog sporazuma, međutim pod velikim je upitnikom da li će ga odobriti Vijeće ministara BiH u kojem sjede i ministri iz SNSD-a.

U aktuelnoj globalnoj situaciji, kao što je poznato, oni stoje uz Rusiju, iako je ova država izvršila agresiju na Ukrajinu.

Zanimljivo, BiH od 2006. godine i navedenog sporazuma o cestovnom prevozu, prema podacima sa stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH, nije potpisala nijedan sporazum sa Ukrajinom.