Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

vijeće ministara bih

Usvojen budžet institucija težak 1.315.400.000 KM, veći za 23 posto nego prošle godine

kristo fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u nastavku pete sjednice usvojilo Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2023. – 2025. i utvrdilo Nacrt zakona o budžetu za ovu godinu u iznosu 1.315.400.000 KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u nastavku pete sjednice usvojilo Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2023. – 2025. i utvrdilo Nacrt zakona o budžetu za ovu godinu u iznosu 1.315.400.000 KM.

Potvrdila je to novinarima nakon sjednice predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, koja je kazala da je donesen Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje 2023. – 2025. godina, te da je on usuglašen sa Globalnim fiskalnim okvirom, odnosno Globalnim okvirom fiskalne bilanse i politika u BiH za navedeno razdoblje.

Po njenim riječima, entitetske vlade su predložile, odnosno njihovi parlamenti su usvojili budžet bez fiskalnog okvira, a „mi na razini BiH smo trebali donijeti prvo Globalni fiskalni okvir kako bi na temelju tog Globalnog fiskalnog okvir donijeli ovaj dukument Okvirnog proračuna i onda na temelju toga donijeli budžet i potrebne odluke za funkcioniranje institucija BiH u 2023. godini“.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u nastavku pete sjednice usvojilo Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2023. – 2025. i utvrdilo Nacrt zakona o budžetu za ovu godinu u iznosu 1.315.400.000 KM.

Potvrdila je to novinarima nakon sjednice predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, koja je kazala da je donesen Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje 2023. – 2025. godina, te da je on usuglašen sa Globalnim fiskalnim okvirom, odnosno Globalnim okvirom fiskalne bilanse i politika u BiH za navedeno razdoblje.

Po njenim riječima, entiteteske vlade su predložile, odnosno njihovi parlamenti su usvojili proračun bez fiskalnog okvira, a „mi na razini BiH smo trebali donijeti prvo Globalni fiskalni okvir kako bi na temelju tog Globalnog fiskalnog okvir donijeli ovaj dukument Okvirnog proračuna i onda na temelju toga donijeli proračun i potrebne odluke za funkcioniranje institucija BiH u 2023. godini“.

– Ovaj budžet  koji smo danas usvojili, odnosno njegov okvir iznosi 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 23 posto, odnosno za 241, 8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH iz 2022. godine – navela je Krišto.

Po njenim riječima, ovim prijedlogom budžeta isti su i rashodi, oni su na razini pokrivenosti, ništa nije ostalo nepokriveno.

– Nacrtom budžeta za 2023. godinu prioritetno podržavamo nastavak reformi u svezi sa ispunjavanjem uvjeta za evropsko partnerstvo, odnosno provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Proračun je prilagođen programima rada ministarstava, napose Ministarstva odbane BiH koje je veliki budžetski korisnik, i drugih ministarstava i institucija kao i određeni dio sredstva koja se usmjeravaju na višegodišnja kapitalna izdvajanja za finansiranje kapitalnih projekata budžetskih korisnika – navela je Krišto.

Po njenim riječima, dio proračunskih sredstava ovog proračuna namijenjen je poboljšanju socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH. Između ostalog, ono uključuje i povećenje osnovice sa 535 KM na 600 KM za narednih devet mjeseci u 2023. godini, te uvećanje regresa za godišnji odmor sa 300 KM na 450 KM.

– U okviru ukupnog proračuna planirana su i sredstva, koja su dio proračuna institucija i za servisiranje vanjskog duga – navela je Krišto.

Izrazila je zadovoljstvo što su uspjeli u relativno kratkom periodu mnogo toga usuglasiti kako bi danas došli do nacrta ovog dokumenta.

– Vijeće ministara je zadužilo Ministaratvo finansija i trezora BIH da ovaj prijedlog proračuna uputi prema nadležnim institucijama, Predsjedništvu BiH kao predlagatelju koji upućuje taj prijedlog budžeta Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj dokument – zaključila je Krišto.

Za šta je namijenjen novac

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžetaza 2023. godinu iznose 1.315.400.000,00 KM, što je povećanje za 241,8 milioa KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 milijuna KM ili 18 % u odnosu na budžet za 2022. godinu. Ostali izvori finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000,00 KM, namjenska sredstva za financiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000,00 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000,00 KM.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000,00 KM i veći su za 23 % u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na budžet iz prethodne godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Nacrtom budžeta za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Europsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova suradnje s NATO-om.

Istovremeno se budžetska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika, kao i za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH.